[รีวิว] สรุปหนังสือ “กฎแห่งกระจก (ฉบับสมบูรณ์)” [เล่มที่ 202 ของปี 2023]

กฎแห่งกระจก - PR 20231203 171456 - ภาพที่ 1

หนังสือเล่มที่ 202 ของปี 2023 ที่อ่านจบ คือหนังสือ “กฎแห่งกระจก (ฉบับสมบูรณ์)” ผู้เขียน Yoshinori Noguchi (โยชิโนริ โนงุจิ) ผู้แปล ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะสำนักพิมพ์ อมรินทร์ How To หนังสือ how-to ที่ขายได้มากกว่า 1.2 ล้านเล่มในญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลหนังสือ non-fiction ที่ทุกคนควรอ่าน Bestseller ขายดีตลอดกาล

เกริ่นนำ

หนังสือ “กฎแห่งกระจก (ฉบับสมบูรณ์)” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ‘ผลลัพธ์’ เมื่อมี ‘ผลลัพธ์’ ก็ต้องมี ‘สาเหตุ’และสาเหตุนั้นก็มาจากจิตใจของเราเอง หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือกระจกส่องสะท้อนจิตใจของเราเอง

เรื่องต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่มีการเปลี่ยนชื่อและอาชีพของตัวละครเพื่อความเหมาะสม

ส่วนที่สองเป็นการสรุปใจความสำคัญของกฏแห่งกระจกและข้อคิดจากเรื่องของคุณเอโกะ บอกถึงข้อดีของการรู้จักให้อภัยและสอน ๘ ขั้นตอนสู่การให้อภัย ซึ่งช่วยให้ชีวิตของผู้คนมากมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมหาศาล เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

สรุปหนังสือ “กฎแห่งกระจก (ฉบับสมบูรณ์)”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ‘ผลลัพธ์’ เมื่อมี ‘ผลลัพธ์’ ก็ต้องมี ‘ต้นเหตุ’

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือกระจกสะท้อนจิตใจของเรา ซึ่งก็คือ ‘กฎแห่งกระจก’

‘กฎของสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น’ เมื่อเราเริ่มเข้าใจสิ่งหนึ่ง เราก็จะเข้าใจอีกสิ่งหนึ่งตามมา

ที่จริงแล้ว ทุกปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นเพื่อทำให้เรารู้ซึ้งถึงความสำคัญของบางสิ่ง

ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่างหาก

หมายความว่า ปัญหาที่เราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้จะไม่มีวันเกิดขึ้น

ปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้รู้ซึ้งถึงสิ่งสำคัญ

ถ้าใจของเรามีแต่ความทุกข์ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็จะมีแต่เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆนานาทำให้เราเป็นทุกข์

ถ้าใจของเราเปี่ยมไปด้วยความสำนึกรู้คุณ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็จะมีแต่เหตุการณ์ดีๆที่ทำให้เรารู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถ้าใจของเรานึกตำหนิใครสักคนอย่างรุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายถูกตำหนิครั้งแล้วครั้งเล่า

หากเรารู้สึกยินดีกับความสุขของคนอื่นก็จะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นกัน

สิ่งที่คิดในใจจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

เราเห็นจิตใจของตัวเองได้ด้วยการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการส่องกระจก

เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากในชีวิต คือสัญญาณเตือนที่เราต้องมองย้อนกลับเข้าไปสำรวจจิตใจของตนเอง

การให้อภัยจะทำให้เราปลดปล่อยตัวเองจากอดีต และอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง

ก่อนให้อภัยใครขอให้ ‘ขีดเส้นกั้น’ ที่เหมาะสมระหว่างคุณกับคนๆ นั้น

โปรดอย่าตำหนิตัวเองที่ให้อภัยผู้อื่นไม่ได้แต่ขอให้เข้าใจว่าจิตใจของคุณบอบช้ำมาก

เรามีพลังที่จะแก้ไขได้ทุกปัญหา และปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้น

ช่องทางซื้อหนังสือ

ซื้อได้ที่ (affiliate):
– Shopee: https://shope.ee/4ppUf8nVJI
– Lazada: https://s.lazada.co.th/s.lFmDw?cc