การประชุม ERA Congress ครั้งที่ 61 เผยผลวิจัยสำคัญ พบยา Semaglutide ช่วยลดความเสี่ยงโรคไต-โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไตเรื้อรัง

สตอกโฮล์ม, 24 พฤษภาคม 2567 /PRNewswire/ — ผลการศึกษาครั้งสำคัญที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม ERA Congress ครั้งที่ 61 ได้เผยให้เห็นว่า ยา semaglutide ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคไตที่สำคัญ ผลพวงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไตเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำคัญ 

การศึกษา FLOW (Evaluate Renal Function with Semaglutide Once Weekly) เป็นการทดลองแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลสองทาง มียาหลอกเป็นตัวควบคุม และจัดทำขึ้นในหลายประเทศ โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมการทดลอง 3,533 ราย และมีระยะเวลาติดตามผลเฉลี่ย 3.4 ปี การทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา semaglutide ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุ่ม glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้ง ในการป้องกันการเกิดภาวะโรคไตที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะไตวาย การสูญเสียการทำงานของไตอย่างมาก รวมถึงการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากไตหรือหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไตเรื้อรัง โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมการทดลองได้รับยา semaglutide ในปริมาณ 1.0  มก. สัปดาห์ละครั้ง หรือไม่ก็ได้รับยาหลอก

ผลลัพธ์หลักบ่งชี้ว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับยา semaglutide มีความเสี่ยงลดลง 24% ในการเกิดภาวะโรคไต รวมถึงการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากโรคไตรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่งความเสี่ยงที่ลดลงนี้มีความสอดคล้องกันทั้งในการเสียชีวิตจากโรคไตและจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

นอกจากนี้ ผลลัพธ์รองยังแสดงให้เห็นผลดีของยา semaglutide ด้วยเช่นกัน โดยพบว่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ลดลงในอัตราช้าลงที่ 1.16 มล./นาที/1.73 ตร.ม./ปี ขณะที่ความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญก็ลดลง 18% และความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลดลง 20%

ศาสตราจารย์ Vlado Perkovic กล่าวว่า “การใช้ยา semaglutide ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไตเรื้อรัง สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคไตที่สำคัญ ผลพวงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ โดยคุณประโยชน์เหล่านี้ตอกย้ำถึงผลลัพธ์ทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาไต หัวใจ และชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไตเรื้อรัง นอกจากนี้ ผลการค้นพบที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความปลอดภัยยังช่วยสนับสนุนศักยภาพที่แข็งแกร่งของยา semaglutide ในประชากรกลุ่มนี้อีกด้วย”

โรคไตเรื้อรังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก และพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยโรคไตเรื้อรังมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดภาวะไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิต ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งของการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคนี้

ทั้งนี้ การทดลอง FLOW กำกับดูแลโดยคณะกรรมการอำนวยการที่นำโดยนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ (Novo Nordisk) ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษาและผู้ดูแลการทดลอง สำหรับผลการศึกษานี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine และได้รับการนำเสนอในการประชุม ERA Congress ครั้งที่ 61 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

View original content to download multimedia: Read More