แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “การรักตัวเอง ในมุมของจิตแพทย์”

การรักตัวเอง ในมุมของจิตแพทย์ - Self love podcast - ภาพที่ 1

การรักตัวเอง (Self-love) คือการยอมรับคุณเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือจุดอ่อน และให้ความสำคัญและห่วงใยต่อตัวเองในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ใจ หรือจิตใจ การรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการเอาเปรียบผู้อื่นหรือเป็นการเห็นแก่ตัว แต่เป็นการให้ความสำคัญและความเคารพต่อตัวเองเป็นอันดับแรก

การรักตัวเองประกอบด้วยหลายประการ เช่น

  • ดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกาย การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  • การหยุดตัดสินตัวเองอย่างหนักแน่น และไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น
  • การทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและความผูกพัน
  • การตั้งเป้าหมายและทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จ
  • การรับรู้ความรู้สึกและความคิดของตนเอง และปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตา
  • การสร้างขอบเขตส่วนตัวและสามารถบอก ‘ไม่’ ต่อสิ่งที่ไม่อยากทำหรือไม่ดีต่อตัวเอง

เมื่อคุณรักตัวเอง คุณจะพบว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะง่ายขึ้น และคุณยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเติบโตและพัฒนาเป็นบุคคลที่ดีขึ้นได้อีกเช่นกัน

รักตัวเองเป็นเรื่องที่เราพูดถึง และให้ความสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเราทุกคนมีสัญชาตญาตของการรักตัวเองอยู่แล้วหรือไม่? บางครั้งต่อว่าตัวเองผิดปกติไหม ? แล้วการรักตัวเองง่าย ๆ ทำได้อย่างไร ? กับรายการพูดคุย Alljit X คุณ ณัฏฐชัย รำเพย จิตแพทย์