แนะนำหนังสือจิตวิทยา “คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ คนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเพลีย”

คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ - psychology that makes it fun to meet people - ภาพที่ 1

แนะนำหนังสือจิตวิทยา “คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ คนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเพลีย” หนังสือจากสำนักพิมพ์ขวัญใจผม อย่าง นานมีบุ๊คส์ (NANMEEBOOKS) เขียนโดย Komiya Noboru (โคะมิยะ โนะโบะรุ) แปลโดย จิตรลดา มีเสมา เป็นหนังสือที่บอกเคล็ดลับทางจิตวิทยา สำหรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ที่ใคร ๆ ก็อยากอยู่ด้วย ไม่ว่าใครก็อยากเป็นคนที่ผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจ แต่ทำไมบางครั้งอีกฝ่ายอยู่กับเราแล้วดูเหนื่อยจังนะ

คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ คนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเพลีย มาบอกลานิสัยแย่ๆที่ทำให้คนอื่นเพลียใจ แล้วใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนานสบายใจกันเถอะ!

สั่งซื้อหนังสือ

คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ คนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเพลีย เขียนโดย “โคะมิยะ โนะโบะรุ” นักจิตวิทยามากประสบการณ์จากญี่ปุ่น จะมาบอกความต่างระหว่าง “คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ” กับ “คนที่อยู่ด้วยแล้วเพลีย” พร้อมวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนแบบแรก อาทิ ฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ใช้ภาษากายสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์แบบวิน-วิน เยียวยาบาดแผลในจิตใจ สลายความโกรธเกลียดชัง และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นทำให้ชีวิตมีความสุข มาบอกลานิสัยแย่ ๆ ที่ทำให้คนอื่นเพลียใจ แล้วใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน สบายใจกันเถอะ!

จุดเด่นหนังสือ คนแบบไหนอยู่ด้วยแล้วสบายใจ คนแบบไหนอยู่ใกล้แล้วเพลีย

1. หนังสือกล่าวถึงคน 2 ประเภท คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ กับคนที่อยู่ด้วยแล้วเพลีย ซึ่งเป็นหัวข้อที่คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ มีประโยชน์ทั้งต่อการสานสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คนรัก เพื่อนฝูง คนในที่ทำงาน
2. แนะนำวิธีเปลี่ยนลักษณะนิสัยของตนเองอย่างง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไป ปฏิบัติได้จริง
3. อธิบายสาเหตุของนิสัยที่ทำให้คนอื่นอยู่ด้วยแล้วเพลีย โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา ทำให้เข้าใจปมปัญหาในใจ
4. ผู้เขียนเล่าเรื่องของตนเองเป็นกรณีศึกษา ทำให้อ่านสนุก และเห็นความเป็นมนุษย์ที่ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนมีร่วมกัน