แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “ความรู้สึกน้อยใจ รู้สึกอิจฉา ไร้ตัวตน เสียใจ”

Feeling hurt podcast

ความรู้สึกน้อยใจคือสภาวะทางอารมณ์ที่ผู้คนรู้สึกเศร้าหรือไม่พอใจเมื่อสิ่งที่พวกเขาคาดหวังหรือตั้งใจที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ความรู้สึกน้อยใจอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้คนมีความคาดหวังหรือหวังดีกับบางสิ่งหรือสถานการณ์ แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นตามที่ต้องการ พวกเขาจึงรู้สึกหดหู่หรือร้ายแรงต่อสิ่งนั้น

ความรู้สึกน้อยใจอาจเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อคาดหวังสำเร็จในการสอบหรืองานที่สำคัญแต่ไม่ผ่าน หรือเมื่อคาดหวังในความรักและความสัมพันธ์แต่มีการผิดหวัง ความรู้สึกน้อยใจอาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์และสุขภาพจิตของบุคคลนั้น แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่สามารถช่วยให้เราเติบโตและเรียนรู้จากประสบการณ์ในอนาคตได้ด้วย

สำหรับคนที่รู้สึกน้อยใจ การให้ความเข้าใจและการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างอาจช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นและกลับมาสร้างความสุขในชีวิตของตนเองได้ในภายหลัง

ในบทความนี้ขอหยิบ Podcast ชื่อ ความรู้สึกน้อยใจ อิจฉา ไม่มีค่า เมื่อทุกคนหันหน้าหนี จากช่อง Alljit สุขภาพจิตใจ มาแนะนำให้ลองฟังกันดู ว่าเมื่อเกิดความรู้สึกเชิงลบที่เรากำลังหันหน้าหนี จริง ๆ แล้วมีข้อดีหรือเปล่า ? หากไม่ยอมรับความรู้สึกเชิงลบจะมีผลกระทบอะไร ? แล้วเราจะจัดการอย่างไรหากมีความรู้สึกเชิงลบเกิดขึ้น

แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “ความรู้สึกน้อยใจ รู้สึกอิจฉา ไร้ตัวตน เสียใจ”