แนะนำ Podcast สำหรับคนที่ “คิดลบกับตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง”

คิดลบกับตัวเอง - pexels alex green 5699864 - ภาพที่ 1

ความคิดด้านลบและการคิดลบกับตัวเองเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคนในช่วงชีวิตของตน ความคิดด้านลบเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมองหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในตัวเอง และการคิดลบกับตัวเองเกิดขึ้นเมื่อคุณวิจารณ์และตำหนิตัวเองอย่างรุนแรง

การมีความคิดด้านลบและการคิดลบกับตัวเองสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราได้ หากเรายอมให้ความคิดลบนี้ครอบครองเราไปเกินไป อาจทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าและเสียหายใจหมดแรง การมองหาข้อบกพร่องและการตำหนิตัวเองอย่างเจ็บปวดอาจทำให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเอง หรือรู้สึกไม่สมดุลทางอารมณ์

ดังนั้น เราควรเรียนรู้และพยายามที่จะเผชิญกับความคิดด้านลบและการคิดลบกับตัวเองอย่างมีสติและอ่อนโยน นี่คือวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำเพื่อการเติบโตและพัฒนาตนเอง:

  1. ยอมรับความผิดพลาดและข้อบกพร่อง: ไม่มีใครเป็นคนสมบูรณ์แบบ การที่เรายอมรับความผิดพลาดและข้อบกพร่องของเราเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และ成長 เราควรมองข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
  2. โฆษณาและเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง: หากเราต้องการที่จะเป็นคนที่มีความมั่นใจและมีสุขภาพจิตที่ดี เราควรที่จะเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตนเอง พูดคุยเป็นบวกกับตัวเองและจงตั้งความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของเรา
  3. หยุดพูดตำหนิตัวเอง: การตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงไม่เป็นประโยชน์และอาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้กับตัวเอง แทนที่จะตำหนิตัวเอง เราควรโฆษณาคุณสมบัติที่ดีของเราและพยายามที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง
  4. ดูแลสุขภาพจิต: การดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุลและความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ เราควรให้เวลาในการพักผ่อนและส่งเสริมการเป็นอยู่ที่มีสุขภาพด้วยกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกดี อาทิเช่นการออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ หรือการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ
  5. พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้: การพูดคุยกับบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น เพื่อนสนิท ครอบครัว หรือผู้ให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้เรามีมุมมองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อความคิดลบที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

ความคิดด้านลบและการคิดลบกับตัวเองเป็นสิ่งที่เราสามารถรับมือได้ โดยการยอมรับความผิดพลาดและข้อบกพร่องของเรา การสร้างความมั่นใจและการพูดคุยในทางบวกกับตัวเอง และการดูแลสุขภาพจิต เมื่อเรามีการจัดการกับความคิดด้านลบเหล่านี้อย่างเหมาะสม เราสามารถเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Podcast สำหรับคนที่ “คิดลบกับตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง”

https://www.youtube.com/watch?v=iysDyAx4q_0