แนะนำหนังสือ “ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น” เรียนรู้การเลี้ยงดูแบบไม่ชักจูง

ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น 

หนังสือที่จะมาแนะนำในบทความนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ ที่เคยแนะนำมา แต่เห็นว่าน่าสนใจ เลยหยิบมาเขียนแนะนำ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก แน่นอนว่าผมเองยังไม่มี แต่น่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆ คนในวัยเดียวกับผม เล่มที่ว่าคือ หนังสือ ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น เขียนโดย Shimamura Hanako (ชิมะมุระ ฮะนะโกะ) ผู้แปล กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ สำนักพิมพ์ NANMEEBOOKS ผู้เขียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนาการเด็ก จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และเป็นครูที่ใช้แนวทางมอนเตสซอรีและเรกจิโอเอมิเลียในการจัดการเรียนการสอน จึงมีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยเป็นพิเศษ

ซื้อหนังสือ

ข้อมูลหนังสือ ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น

มาเรียนรู้ “การเลี้ยงดูแบบไม่ชักจูง” ที่จะทำให้มีความสุขทั้งพ่อแม่และลูกวัย 3-12 ปี! กับหนังสือ ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น เนื้อหาน่าเชื่อถือ มีเอกสารอ้างอิงประกอบให้ผู้อ่านที่อยากค้นคว้าเพิ่มเติมใช้สืบค้นต่อได้ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้ปกครอง เพื่อให้ค้นพบวิธีสื่อสารกับเด็กที่เหมาะสมกับตนเอง ย่อยองค์ความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กและการอบรมเลี้ยงดูลูกมานำเสนอผ่านประเด็นการสื่อสารและวิธีติ-ชมให้เข้าใจง่าย มีภาพประกอบน่ารัก ชวนอ่าน

สำหรับเด็ก ๆ คำชมเปรียบเหมือนรางวัล ส่วนคำตำหนิก็ไม่ต่างจากบทลงโทษ เมื่อผู้ใหญ่นำคำชมหรือคำตำหนิมาใช้ควบคุมพฤติกรรมของเขา โดยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็ก ผลลัพธ์ที่ได้อาจตรงกันข้ามกับความตั้งใจอันดี หรือร้ายกว่านั้น อาจกลายเป็นผลเสียที่กระทบต่อการเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือการเติบโตของเด็ก ๆ ในระยะยาว

หนังสือ “ชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น” เล่มนี้ เป็นผลงานของ “ชิมะมุระ ฮะนะโกะ” ผู้เขียนซึ่งเคยเป็นครูในระบบการสอนแบบมอนเตสซอรีอยู่ที่ประทศแคนาดา เธอมีประสบการณ์อบรมดูแลเด็กโดยตรง ซึ่งจะช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจและกระตุ้นให้เราได้ย้อนกลับมาทบทวนคำพูดของตนเอง ในเล่มได้รวบรวมเทคนิคช่วยให้พ่อแม่เปลี่ยน “พฤติกรรมขัดแย้ง” ให้เป็น “พฤติกรรมเชื่อมโยง” กับลูกวัย 3-12 ปี จึงเปรียบเหมือนคู่มือสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนที่มุ่งหวังให้เด็กในความดูแล เติบโตขึ้นเป็นคนที่น่ารักและเฉลียวฉลาดสมวัย