ซูมไลออน เผยแพร่รายงานประจำปี 2566 แสดงการเพิ่มขึ้นของรายได้ระหว่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 79.2% จากปีก่อนหน้า แตะ 1.7005 หมื่นล้านหยวน

ฉางชา จีน, 2 เม.ย. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

บริษัท ซูมไลออน เฮฟวี่ อินดัสทรี ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.) (“ซูมไลออน”) (1157.HK) ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างชั้นนำของจีน เผยแพร่รายงานประจำปี 2566 ในช่วงเย็นของวันที่ 28 มีนาคม บริษัทฯ มีรายได้ประจำปี 4.7075 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.08% จากปีก่อนหน้า โดยมีกำไรสุทธิ 3.771 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 58.13% จากปีก่อนหน้า รายได้ระหว่างประเทศของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 79.2% แตะ 1.7905 หมื่นล้านหยวน โดยมีสัดส่วนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของรายได้รวมที่ 38.04%

ตำแหน่งในตลาดของซูมไลออนในด้านอุตสาหกรรมดั้งเดิมเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ดังนี้

  • รายได้จากเครื่องจักรยกเพิ่มขึ้นเป็น 1.929 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า
  • รายได้จากเครื่องจักรคอนกรีตอยู่ที่ 8.6 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า
  • ตำแหน่งในตลาดในด้านอุตสาหกรรมอุบัติใหม่ อย่างเช่น เครื่องจักรขนย้ายดิน เครื่องจักรสำหรับการทำงานกลางอากาศ และเครื่องจักรงานเหมือง ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยรายได้จากเครื่องจักรขนย้ายดินอยู่ที่ 6.65 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 89.3% จากปีก่อน ส่วนรายได้จากเครื่องจักรสำหรับการทำงานกลางอากาศอยู่ที่ 5.71 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24.2% จากปีก่อนหน้า

ณ สิ้นสุดปี 2566 ซูมไลออนได้ก่อตั้งศูนย์กลางทางธุรกิจระดับที่หนึ่งมากกว่า 30 แห่ง และเอาท์เล็ตระดับที่สองมากกว่า 350 แห่งทั่วโลก โดยดำเนินการก่อสร้างครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์ระดับภูมิภาคไปจนถึงเมืองในลำดับขั้นเทียร์สูง มีพนักงานนอกประเทศจีนรวมมากกว่า 3,000 คน และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ครอบคลุมมากกว่า 140 ประเทศและภูมิภาค อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในจีนและระหว่างประเทศ รวมถึงอัตราส่วนกำไรขั้นต้นในแต่ละหมวดธุรกิจ ล้วนแล้วแต่เพิ่มขึ้นในปี 2566 โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นแตะ 27.54% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.7%

ซูมไลออนใช้ประโยชน์จากแนวคิดหมู่บ้านโลก (global village) โดยใช้แนวทางการดำเนินธุรกิจโดยตรงครบวงจร พร้อมด้วยแพลตฟอร์มแฝดจำลองดิจิทัล และได้ขยายบทบาทการดำเนินงานระหว่างประเทศอย่างมั่นคงผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนา หน่วยการผลิตที่ทันสมัย และเครือข่ายการขายที่ครอบคลุมกว้างขวาง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพของทีมบริการ ซึ่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและการรับรู้แบรนด์ในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก

ซูมไลออนให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ดิจิทัล ความอัจฉริยะ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเน้นของการพัฒนา โดยมุ่งสร้างกรอบการทำงานเชิงนิเวศของการวิจัยและพัฒนาอัจฉริยะ การบริหารจัดการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และการผลิตที่ก้าวหน้า มีการยกระดับผลิตภาพด้วยความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีสำคัญ อย่างเช่น 5G อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม คลาวด์คอมพิวติง บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ ซูมไลออนเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเช่นบิ๊กดาต้าและคลาวด์คอมพิวติง สะท้อนการยึดมั่นในแนวทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ซูมไลออนใช้ประโยชน์จากการผลิตอัจฉริยะจึงมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีจุดเน้นสำคัญอันได้แก่ ซูมไลออน สมาร์ท อินดัสเทรียล ซิตี้ (Zoomlion Smart Industrial City) หรือเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะซูมไลออน รองรับโรงงานอัจฉริยะชั้นนำ 23 แห่ง อีกทั้งยังสร้างไลน์ผลิตอัจฉริยะที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการในเชิงลึกกับเอไอ เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ และอุปกรณ์ นวัตกรรมอัลกอริทึมการควบคุมและระบบดิจิทัลยังผลอย่างรวดเร็วในการแปลงงานวิจัยเป็นโรงงานอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการทำงานร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ยกระดับการผลิต ประสิทธิภาพ และมาตรวัดการส่งมอบได้เป็นอย่างมาก โดยมีอัตราการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ลดต้นทุนได้ 25% และมีระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง 52%

View original content to download multimedia: Read More