ทรินา โซลาร์ ฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ภายใต้แนวคิด พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ฉางโจว, จีน, 2 กุมภาพันธ์ 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้นำด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ร่วมฉลองวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกครั้งที่ 28 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวคิด “พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์” โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและส่งเสริมแหล่งที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน

- picture - ภาพที่ 1

พลิกโฉมพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยโครงการประมง-เซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ที่ทันสมัย

จุดเด่นของโครงการริเริ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของทรินา โซลาร์ คือการพลิกโฉมพื้นที่ชุ่มน้ำเค็มในเมืองโหวเจิ้น มณฑลซานตง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่เปราะบางและแห้งแล้งมาก่อน

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการประมงขนาด 100 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้โมดูลของทรินา โซลาร์โดยเฉพาะนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ราว 147 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดการใช้ถ่านหินมาตรฐานได้ถึง 46,261 ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 13.5 ตัน

ความสำเร็จในเมืองโหวเจิ้นได้ปูทางสู่โครงการพลิกโฉมพื้นที่ชุ่มน้ำเค็มในเมืองหยางโข่ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 40 กิโลเมตร เป็นโครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการประมงขนาด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยโมดูลเวอร์เท็กซ์ (Vertex) ขนาด 670 วัตต์ของทรินา โซลาร์ และระบบกักเก็บพลังงานอิสระขนาด 30 เมกะวัตต์/60 เมกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เซลล์แสงอาทิตย์กับการจุดประกายโอกาสใหม่ในเมืองประมงประวัติศาสตร์

เมืองชางโจวได้ใช้ประโยชน์จากโมดูลเวอร์เท็กซ์ของทรินา โซลาร์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมที่ 70 เมกะวัตต์ในโครงการริเริ่มด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ 128 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 107,000 ตันต่อปี แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพลังงานในท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการประมงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับกริดนี้ มีส่วนสนับสนุนการเกษตรแบบไร้ดินในท้องถิ่น ลดการระเหยของน้ำและการสูญเสียน้ำอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยนี้ยังได้ชุบชีวิตให้แก่อุตสาหกรรมประมงโบราณของเมืองชางโจว สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและขยายโอกาสในการจ้างงาน

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเอาชนะความท้าทายนอกชายฝั่งทะเลจีนใต้

ทรินา โซลาร์ เป็นผู้จัดหาโมดูลทั้งหมดในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 100 เมกะวัตต์ระยะแรก ในเมืองไห่เยี่ยน มณฑลกวางตุ้ง

เนื่องจากพื้นที่หาดโคลนในทะเลนั้นมีความแตกต่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วไป ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มีความสำคัญมากขึ้น การทดสอบผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ของทรินา โซลาร์อย่างเข้มงวด รวมถึงการทดสอบความร้อนชื้นโดยอาร์อีทีซี (RETC) และพีเวล (PVEL) ได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในระดับยอดเยี่ยมสำหรับสถานการณ์การใช้งานบนหาดโคลน การใช้งานแบบลอยน้ำ และการใช้งานริมทะเลที่มีความท้าทาย

โครงการประมง-เซลล์แสงอาทิตย์นี้ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองไห่เยี่ยนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเมืองไห่เยี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา ทำให้เมืองแห่งนี้กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่ง

ทรินา โซลาร์ ซึ่งดำเนินตามพันธกิจ “พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกคน” ยังคงมุ่งมั่นในการจัดหาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่ออกแบบตามความต้องการสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่เช่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ ทรินา โซลาร์ ยืนหยัดในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ผ่านโครงการริเริ่มที่ยั่งยืน

View original content to download multimedia: Read More