[รีวิว] สรุปข้อคิดจากหนังสือ “ทักษะอันตรายของสายลับที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้น” [เล่มที่ 162 ของปี 2023]

ทักษะอันตรายของสายลับ - PR 2023 10 24 133630 - ภาพที่ 1

หนังสือเล่มที่ 162 ของปี 2023 ที่อ่านจบ ชื่อหนังสือ “ทักษะอันตรายของสายลับที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้น” โดยสำนักพิมพ์ วีเลิร์น (WeLearn) เขียนโดย อุเอดะ อัตสึโมริ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ เป็นหนังสือที่จาพาเราขโมยสมองของสุดยอดสายลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตและการทำงาน

เกริ่นนำ

ทักษะอันตรายที่สุดของสายลับคืออะไร ไม่ใช่การต่อสู้ การใช้อาวุธ หรือการใช้กำลังใด ๆ แต่เป็น “การคิดและวิเคราะห์ข้อมูล” ต่างหาก ที่ช่วยให้พวกเขาเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันได้ แล้วสุดยอดสายลับมี “ทักษะการคิด” อย่างไร?

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสำรวจเทคนิคการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สอนกันในหน่วยข่าวกรองระดับโลกอย่าง CIA, MI6, KGB, Mossad รวมถึงสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่น พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

• จับสังเกตและแทรกซึมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ
• จดจำข้อมูลแม่นยำและดึงมาใช้ได้ในพริบตา
• ชักใยผู้คน ใช้จิตวิทยาเปลี่ยนคนที่ต่อต้านให้มาเป็นพวก
• อ่านทุกความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างแต้มต่อให้ตัวเอง
• ตัดสินใจอย่างเยือกเย็นและรวดเร็วภายใต้ความกดดัน

สรุปข้อคิดจากหนังสือ “ทักษะอันตรายของสายลับที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้น”

ทักษะของสายลับคือทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์

องค์กรธุรกิจเองก็ต้องการบุคลากรชั้นยอดแบบสายลับ

ทักษะของสายลับชั้นแนวหน้าไม่ต่างอะไรกับทักษะของคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

สายลับมองคนออก ทำงานร่วมกับคนอื่นได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ดูออกว่าข้อมูลไหนจริง แยกแยะเรื่องสำคัญได้ ใฝ่เรียนรู้ ประยุกต์หรือพริกแพงสิ่งต่างๆ ได้ดี

ไม่ว่าใครก็ฝึกทักษะของสายลับจนเชี่ยวชาญได้

สายลับคือคนที่ใส่ใจในทุกเรื่อง ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ มีสามัญสำนึก มีความสามารถในการตัดสินใจ และมีมันสมองที่ชาญฉลาด

สายลับจะรวบรวมข้อมูล ข้อมูลนำไปสู่การวิเคราะห์การวิเคราะห์นำไปสู่การตัดสินใจและการตัดสินใจนำไปสู่การลงมือทำ

เครื่องมือทางความคิดและการลงมือทำที่เริ่มจากการ รวบรวมข้อมูล ไป วิเคราะห์แยกแยะข้อมูล จากนั้นก็ ตัดสินใจ แล้ว ลงมือทำ เป็นอาวุธสำคัญของสายลับ

สายลับใช้เครื่องมือที่เริ่มจาก การรวบรวมข้อมูล > วิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล > ตัดสินใจ > ลงมือทำ

ปัจจุบันนวัตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ตัดสินใจให้เร็วก็ไม่มีทางสู้กับคู่แข่งหรือบริษัทคู่แข่งได้

การรวบรวมข้อมูลโดยเก็บนำจุดประสงค์คือพื้นฐานของสายลับ และเป็นพื้นฐานในการทำงานและธุรกิจด้วย

หากอยากประสบความสำเร็จและอยู่เหนือคู่แข่ง “อย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่ารวบรวมข้อมูลไปเพื่ออะไร”

90% ของข่าวกรองเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลเปิด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ หรือ internet

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลคือ ตั้งคำถาม > ตีกรอบ > รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลแบบสายลับมี 3 ขั้นตอน 1. กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน 2. เตรียมการล่วงหน้า 3. เริ่มหาจากคนที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้ก่อน

การกำหนดจุดประสงค์คือสิ่งสำคัญในการรวบรวมข้อมูล ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะรวบรวมข้อมูลไปเพื่อใช้ตัดสินใจอะไร

ต้องไม่ลืมจุดประสงค์เป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นคุณอาจหัวปั่นไปกับข้อมูลปริมาณมหาศาล

การจะตัดสินใจอย่างไรเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือจุดประสงค์

คนทำงานต้องตระหนักถึงจุดประสงค์เพื่อให้รู้แน่ชัดว่าตัวเองกำลังรวบรวมข้อมูล เพื่ออะไร และ เพื่อใคร

หากไม่มีความตระหนักถึงจุดประสงค์ ต่อให้พยายามสังเกตก็ย่อมไม่อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

การสังเกตคือพื้นฐานที่คนอย่างสายลับหรือนักสืบจำเป็นต้องมี

การตระหนักถึงจุดประสงค์ช่วยเพิ่มทักษะการสังเกต

สายลับต้องฝึกคาดคะเนจากข้อมูลเล็กๆ

เวลาที่ต้องการข้อมูลสำคัญ ลองรวบรวมข้อมูลจากคนที่อยู่รอบข้างคนที่รู้ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลก่อนนำไปใช้งานก็จำเป็นต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยเสียก่อน

การจัดระเบียบข้อมูลแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ การคัดแยก การจำแนก การประเมิน และการเก็บรักษา

ข้อมูลเล็กๆ ที่เห็นได้ทั่วไปในโซเชียลมีเดีย เป็นข้อมูลสำคัญและดูถูกไม่ได้เป็นอันขาด

ต้องมีความระแวดระวังต่อความคิดเห็นและการประเมินเข้าไว้

ไม่มีอะไรดีไปกว่าการพิจารณาข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ

ไม่นำข้อมูลที่ไม่ระบุแหล่งข้อมูลมาประกอบการประเมินสถานการณ์

จุดสังเกตในการประเมินว่าเป็นข้อมูลรวมหรือไม่คือ “ความต่างนิดหน่อย” กับ “เป็นเนื้อเดียวกันเกินไป”

ไม่ปักใจเชื่อแหล่งข้อมูลแบบไม่ระมัดระวัง

ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลจากบันทึกหรือการสัมภาษณ์ย่อมมีการเติมแต่ง เสริมอรรถรส และชี้นำโดยเจตนา

ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดคือข้อมูลจากคน

ถ้าอยากเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารอันดับแรกต้องได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นเสียก่อน

สิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจคือ การไม่เห็นแก่ตัว และรู้จักนึกถึงคนอื่น มีสามัญสำนึกที่สังคมเห็นชอบ

สายลับแทบจะไม่โกหกเลย แถมยังรักษาสัญญา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา

หากอยากได้รับความไว้วางใจคุณต้องปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความซื่อตรงหรือมีความจริงใจ

คนทำงานควรจำให้ขึ้นใจว่า “พูดความจริงเรื่องเล็ก พูดโกหกเรื่องใหญ่” มักทำให้คนหลงเชื่อได้ง่าย

หากเจอข้อมูลที่ทำให้รู้สึกว่า “ก็มีข้อเท็จจริงที่ทำให้เชื่อได้อยู่แต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล” เป็นไปได้ว่าคนสร้างข้อมูลอาจใช้เทคนิคนี้อยู่

วิธีเข้าหาโดยไม่ทำให้อีกฝ่ายระแวงสงสัย คือเริ่มจากการเข้าหาคนที่อยู่ไกลจากเป้าหมายก่อน

เทคนิคการสนทนาแบบนาฬิกาทราย เริ่มจากพูดคุยสัพเพเหระทั่วไป จากนั้นค่อยๆ พาเข้าเรื่องที่ต้องการลงข้อมูล แล้ววนกลับมาคุยเรื่องสัพเพเหระอีกครั้ง

สายลับไม่ได้เป็นผู้พูดที่ดีแต่เป็นผู้ฟังที่ดี

เทคนิคการฟังเชิงรุก ฟัง + สังเกต +ส่งเสียง + แสดงความเข้าอกเข้าใจ

เคล็ดลับของบทสนทนาที่ลื่นไหลคือต้องรีบหาจุดร่วมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

สูตรมิตรภาพของ FBI “ความใกล้ไกล + ความถี่ + ระยะเวลา + ความเข้มข้น = มิตรภาพ”

เทคนิคพิชิตใจคนที่เพิ่งเจอครั้งแรก คือให้อีกฝ่ายเล่าเรื่องที่ตัวเองภูมิใจ

เครื่องมือในการเลือกและชักใยให้คนให้ความร่วมมือคือ เงิน ความเชื่อหรืออุดมการณ์ จุดอ่อน/การข่มขู่ และอัตรา

การจำ 3 ข้อที่ KGB ใช้ 1. สร้างความเชื่อมโยง 2. จินตนาการข้อมูลให้เป็นภาพ 3. ใส่อารมณ์

จำได้ดีขึ้นด้วย “เทคนิควังแห่งความจำ” นึกภาพสถานที่ที่คุ้นเคย แล้วเชื่อมโยงข้อมูลที่จะจำกับจุดต่างๆ ของสถานที่นั้ และ “เทคนิคแปลงสาร” เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องจำตัวเลข

เทคนิคการจำเรื่องที่คุยให้แม่น คือระบุให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเรื่องไหนต้องตั้งใจฟัง เรื่องไหนปล่อยผ่านได้

การประมวลผลคือสิ่งที่ทำให้ข้อมูลมีค่ายิ่งขึ้น

การรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวไม่มีความหมาย ต้องวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและลงมือทำที่มีประสิทธิภาพ

การมั่นทำความเข้าใจสถานการณ์จะช่วยสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

การเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์สำคัญกว่าการคาดเดา

ช่องทางซื้อหนังสือ

ผู้เขียน : อุเอดะ อัตสึโมริ
ผู้แปล : ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น (WeLearn)
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคาปก : 240 บาท

ซื้อได้ที่ (affiliate):
– Shopee: https://shope.ee/4poScIBrPN
– Lazada: https://s.lazada.co.th/s.PG5vM?cc