Lazada

มณฑลกวางตุ้งยึดมั่นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมความทันสมัย

กวางตุ้ง, จีน, 2 เมษายน 2567 /PRNewswire/ — ช่วงเช้าวันที่ 29 มีนาคมนี้ สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง” นายหวัง เหว่ยจง ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ได้ดำเนินการแนะนำสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลกวางตุ้งในหัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในมณฑลกวางตุ้ง ผลักดันความทันสมัยแบบจีน”

On July 3, 2023, a silver NEV drove off the production line in Guangzhou
On July 3, 2023, a silver NEV drove off the production line in Guangzhou

นายหวัง เหว่ยจงกล่าวว่า มณฑลกวางตุ้งมุ่งมั่นไปที่ภารกิจหลัก-การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและภารกิจเชิงกลยุทธ์-การสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ เพื่อส่งเสริมการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน มณฑลกวางตุ้งได้จัดการประชุมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงระดับมณฑลในวันทำการแรกหลังเทศกาลตรุษจีนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน เพื่อคว้าโอกาสครั้งสำคัญของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ยึดการกระชับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันและแข็งแกร่งร่วมกัน และการพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่เป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์

มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่มีเศรษฐกิจ ประชากร และการค้าต่างประเทศขนาดใหญ่ เมื่อ ค.ศ. 2023 GDP ของภูมิภาคสูงถึง 13.57 ล้านล้านหยวน คิดเป็นประมาณ 1/10 ของประเทศ ครองอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเวลา 35 ปีติดต่อกัน ผู้ประกอบการมีจำนวนณรวมเกิน 18 ล้านราย โดยมีวิสาหกิจจำนวน 7.8 ล้านราย คิดเป็น 1/7 ของประเทศ มณฑลกวางตุ้งได้ออกนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพด้านกการคาดการณ์ การเติบโต และการจ้างงาน และมุ่งเน้นไปที่การขยายการลงทุน ส่งเสริมการบริโภค และรักษาเสถียรภาพด้านการค้าต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ 5% ในปี 2024

กวางตุ้งจับมือฮ่องกงและมาเก๊า เร่งสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับโลก – เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เมื่อวันที่ 1 มีนาคมนี้ เขตความร่วมมือหังฉิงได้เดินก้าวสำคัญในการบรรลุการจัดการแบบแยกสายและการบูรณาการหังฉิงและมาเก๊าเป็นหนึ่ง ช่องทางเซินเจิ้น-จงซาน และช่องทางหวงหมาวไห่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดเดินรถได้ในปีนี้ เมืองที่สำคัญในเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าสามารถเข้าถึงได้ในเวลา 1 ชั่วโมง

มณฑลกวางตุ้งอาศัยกำลังผลิตคุณภาพใหม่ เพิ่มพลังอันแข็งแกร่งในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง มณฑลกวางตุ้งมีวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีขนาดตามกำหนด(มูลค่าการผลิตมากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี) 71,000 แห่ง และมีวิสาหกิจเทคโนโลยีสูง 75,000 แห่ง ซึ่งครองอันดับหนึ่งของประเทศ จำนวนสะสมของการยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ PCT ดัชนีการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค จำนวนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสำรวจ และจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีผลบังคับใช้ เป็นต้น ล้วนติดอันดับหนึ่งของประเทศ ความสามารถด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคครองอันดับหนึ่งในประเทศต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดปี

กวางตุ้งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระดับอำเภออย่างรอบด้าน ร่วมแรงร่วมใจการยกระดับการก่อสร้างเมืองและตำบล ส่งเสริมการย้ายอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ไปยังภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือของกวางตุ้งอย่างเป็นระเบียบ และเร่งเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

เมื่อปี 2023 อัตราคุณภาพอากาศดีของมณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 94.8% และอัตราการครอบคลุมป่าไม้อยู่ที่ 53% บรรลุ “การสร้างพื้นที่สีเขียว”ในขั้นพื้นฐาน และตอนนี้ก็ถึงเวลา “การสร้างพื้นที่สวยงาม”แล้ว มณฑลกวางตุ้งมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ป่าไม้และลักษณะภาพนอกของป่าไม้ ส่งเสริมการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างมั่นคงและแข็งขัน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางนิเวศน์ของพื้นที่ภายใต้กวางตุ้งดียิ่งขึ้น

กวางตุ้งได้ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายประกันสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน ยากลำบาก วิตกกังวลและคาดหวังของประชาชน เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน มณฑลกวางตุ้งจะพยายามแก้ไขปัญหาการจ้างงานของกลุ่มสำคัญอย่างเต็มกำลัง

นายหวัง เหว่ยจงและนายจาง หัว รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ตอบคําถามของนักข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การประสานงานและการพัฒนาเขตเมืองและชนบท การลงทุนจากต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ การปฏิรูปสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจการค้า และการก่อสร้างระบบนิเวศน์ และประเด็นอื่นๆซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจีนและต่างประเทศสน

ผู้ติดต่อ: จาง หยาน
โทร: 008610-68994660
อีเมล: 1713543383@qq.com

รูปถ่าย – https://mma.prnasia.com/media2/2377157/Guangdong_Province.jpg?p=medium600

 

View original content to download multimedia: Read More