การรับมือกับอารมณ์และความคิดที่ไม่พึงประสงค์

รับมือกับอารมณ์ - emotional - ภาพที่ 1

ความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันของเรา อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดบางอย่าง หรือความรู้สึกบางอย่าง อาจทำให้เรารู้สึกดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเรา

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการรับมือกับอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช่น การสูญเสียคนในครอบครัว หรือการตกงาน

เราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้เรารับมือกับความคิดและความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ การทำโยคะ หรือการพูดคุยกับผู้ใกล้ชิด เพื่อแก้ไขอารมณ์เครียดหรือความคิดเสียใจ

ตระหนักถึงความคิดและความรู้สึก การตระหนักถึงความคิดและความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่และมีปัญหาอะไรที่ต้องการแก้ไข นอกจากนี้การตระหนักถึงความรู้สึกของเรายังช่วยให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าอารมณ์เราเป็นบวกหรือลบ ซึ่งสามารถช่วยให้เราปรับความคิดและความรู้สึกได้ในทางที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์

เราควรรับรู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การยอมรับสามารถช่วยให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่อันตราย และเราสามารถควบคุมความคิดและความรู้สึกนั้นได้

การหายใจลึกๆ และช้าๆ จะช่วยลดความเครียดและความตึงเครียดที่เรามี ทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดได้ดียิ่งขึ้น

การทำกิจกรรมที่ชอบสามารถช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความสุขในชีวิตของเรา ทำให้เราลืมความคิดและความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ได้ชั่วคราว และช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น

การพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจ และฟังคำแนะนำจากพวกเขาอาจช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้น และมีแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้การตั้งเป้าหมายและการวางแผนเพื่อช่วยให้เรามีแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถรับมือกับความคิดและความรู้สึกได้ในทางที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเราควรกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้สูงสุดและวางแผนการดำเนินชีวิตที่สามารถช่วยให้เราตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับความคิดและความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์