7 บทกวีที่ชอบ จากหนังสือ “ลุกไหม้สิ! ซิการ์” [เล่มที่ 21 ของปี 2024]

ลุกไหม้สิ! ซิการ์ - PR 20240121 174734 - ภาพที่ 1

หนังสือ “ลุกไหม้สิ! ซิการ์” คือหนังสือเล่มที่ 21 ของปี 2024 ที่มาเขียนสรุปให้อ่านกัน ผู้เขียน ชัชชล อัจฯ สำนักพิมพ์ P.S. ผู้เขียนร้อยเรียงและบันทึกสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ด้วยถ้อยคำสามัญเป็นบทกวีสามัญเพื่อสามัญชนอย่างแท้จริง

เกริ่นนำ

“ลุกไหม้สิ! ซิการ์” รวมบทกวีนิพนธ์ร่วมสมัยโดย “ชัชชล อัจฯ” กวีรุ่นใหม่ ผู้สนใจวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรม ร้อยเรียงและบันทึกสถานการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ด้วยถ้อยคำสามัญ เป็นบทกวีสามัญ เพื่ออิสระ เสรีภาพ และเพื่อสามัญชนอย่างแท้จริง

ลุกไหม้สิ! ซิการ์! ทะลุทะลวงปวงเทวาแห่งยุคสมัย ทุบทำลายความกลัวในหัวใจ หาญจุดไฟจนไหม้ฟ้า ลุกไหม้สิ! วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า…ทุกคนเป็นประชาชนคนธรรมดา ที่งดงาม ชั่วช้า เก่งกล้า หรือโง่เง่า เท่าเท่ากัน!

7 บทกวีที่ชอบ จากหนังสือ “ลุกไหม้สิ! ซิการ์”

 1. อยู่กับสิ่งที่ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง
  อยู่หัวขบวนบ้าง อยู่ท้ายขบวนบ้าง
  ไม่มีสิ่งที่ค้นพบหรือสิ่งที่หล่นหาย
  หากมีสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่เสียไป
  จับต้องไม่ได้
 2. ชีวิตคนหนึ่งมีค่าเท่าเท่ากับชีวิตอีกคนหนึ่ง
  สำเร็จ ล้มเหลว ถูก ผิด ได้พอกัน
  คุ้มค่าและเพียงพอ
 3. งอกเงยมาจากกาลเวลาเล็กๆ
  งอกเงยมาจากบาดแผลของการทำร้ายตัวเอง
  งอกเงยมาจากน้ำตาของคนรอบข้าง
 4. ปืนน่ะหรือ
  ผมไม่มีหรอก
  กระสุนล่ะ
  ผมไม่มีหรอก
  แล้วดวงตาเพชฌฆาตล่ะ
  ผมก็ไม่มี
  สิ่งที่ผมมี
  มีเพียงแค่บทกวี
  ใช่ แค่บทกวี
 5. เราคือ anonymous
  จัดตั้งผ่านสมองกลบนโลกเสมือน
  โลกที่ความจริงจับต้องได้ ไม่บิดเบือน
  ลทุกคนคือเพื่อนผู้เคลื่อนพล
 6. กองทัพที่ใครใครต่างไร้ชื่อ
  แต่พร้อมเพียงประสานมือทุกแห่งหน
  ต่อต้านในนามประชาชน
  ต่างระบุตัวตน – คนเสรี
 7. กลางคลื่นดาต้ามหาศาล
  กระแสการต่อสู้อยู่ทุกที่
  คุณปิดไป เราเปิดใหม่ ไว 5g
  ขัง? ฆ่า? ขอโทษที… ที่ยังมีชีวิต

ช่องทางซื้อหนังสือ

ซื้อได้ที่ (affiliate):
– Shopee: https://shope.ee/6AM8SK1bys
– Lazada: https://s.lazada.co.th/s.OAEVT?cc