แนะนำหนังสือ “ศิลปะแห่งการไม่เชื่อง : The Art of Insubordination” คู่มือสำหรับคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

The Art of Insubordination

แนะนำหนังสือหมวดจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง น่าอ่านอีกหนึ่งเล่ม นั้นคือหนังสือ ศิลปะแห่งการไม่เชื่อง (The Art of Insubordination) เขียนโดย Todd B. Kashan, Ph.D. แปลไทยโดย อรรควิช ตั้งสุวรรณเจริญ สำนักพิมพ์ วีเลิร์น (WeLearn) เป็นหนังสือแนวคู่มือสำหรับคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ล้มล้างสิ่งที่ล้าสมัยและไม่มีประโยชน์อีกต่อไป รวมทั้งโน้มน้าวผู้คนให้เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยด้านจิตวิทยา หลอมรวมจนกลายเป็นศิลปะที่มนุษย์ทุกคนควรมีติดตัว

หนังืสอ ศิลปะแห่งการไม่เชื่อง (The Art of Insubordination) แด่มนุษย์ผู้ไม่ยอมจำนนเพราะโลกที่ทุกคนคล้อยตามกันจะไม่มีวันเจริญก้าวหน้าถ้าคุณอยากทำให้โลกใบนี้มีความยุติธรรม อิสรภาพ และความคิดสร้างสรรค์นี่คือหนังสือสำหรับคุณไม่ว่าจะยุคสมัยใด คนที่ไม่ยอมจำนนต่อความคิดที่ล้าสมัย หรือ “คนหัวขบถ” คือผู้ที่สร้างความก้าวหน้า และทำให้แนวคิดใหม่ ๆ ผลิบานขึ้นมาในสังคมแต่ขณะเดียวกัน พวกเขาก็ถูกมองว่าประหลาด ตื้นเขิน หรือถึงขั้นมีเจตนาร้ายแล้วคนหัวขบถจะมีที่ทางบนโลกใบนี้อย่างไร

*คลิกอ่านตัวอย่างหนังสือ*  

ซื้อหนังสือ