แนะนำ Podcast เกี่ยวกับเรื่อง “อารมณ์คืออะไร จะดูแลอารมณ์อย่างไร”

อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่ทำให้เราสามารถรับรู้และประเมินความรู้สึกต่างๆ ภายในใจของเราและผู้อื่นได้ อารมณ์มักเป็นการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือภายในใจของเรา สิ่งที่เราเห็น ทำ คิด หรือรับรู้ทั้งสิ่งต่างๆ นี้อาจเป็นที่มาของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกของเราและพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วย

อารมณ์มีลักษณะหลากหลายและมีความซับซ้อน สามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ตามความรู้สึกต่างๆ เช่น ความสุข ความเศร้า ความโกรธ ความตื่นเต้น ความกลัว และอื่นๆ อีกมากมาย การรู้และเข้าใจความหมายของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราเองและความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกันในสังคม

การมีสติต่ออารมณ์และควบคุมการตอบสนองต่ออารมณ์นั้นเป็นทักษะที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมและความรู้สึกของเราให้เป็นไปในทางที่ดีต่อใจและสังคม การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านนี้สามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขในการมีอารมณ์และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น การให้ความสำคัญกับอารมณ์และเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ควรทำในการพัฒนาและสร้างสังคมที่เข้าใจกันและสร้างความสุขให้กับทุกคนในสังคมเราด้วยกัน

และในบทความนี้มี Podcast จาก Alljit สุขภาพจิตใจ ช่องโปรดของผมมาแนะนำ ชื่อตอนว่า อารมณ์คืออะไร อ่อนไหวง่าย อารมณ์แปรปรวน จะดูแลอารมณ์อย่างไร มาหาคำตอบกับรายการพูดคุย Alljit X คุณ ณัฏฐชัย รำเพย จิตแพทย์

https://www.youtube.com/watch?v=Fy-Z5SpS1EY