วิธีการอ่านหนังสือให้จำ ภายใน 1 วัน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีบางเทคนิคที่สามารถช่วยได้

อ่านหนังสือให้จำ ภายใน 1 วัน - reading 3 - ภาพที่ 1

ความจำ มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับและนำมาใช้ในอนาคต โดยความจำนั้นเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบประมวลสารสนเทศในสมองของมนุษย์ ซึ่งมีหลายประเภท และเรียนรู้ผ่านการประมวลผลของสมอง

ความจำถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ ความจำสั้น ความจำกลางและความจำยาว

 • ความจำสั้น หรือ “short-term memory” คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูลเป็นชั่วคราว เช่น จำเลขโทรศัพท์ที่เพิ่งได้ยินไปเมื่อไม่นานมานี้ หากไม่มีการฝึกฝนและทบทวนข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ในความจำสั้น ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะหายไปได้ง่ายๆ
 • ความจำกลาง หรือ “working memory” คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูลเป็นชั่วคราวในขณะที่กำลังทำงาน การใช้ความจำกลางจะช่วยให้เราสามารถทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ เช่น การอ่านหนังสือและเขียนบทความ
 • ความจำยาว หรือ “long-term memory” คือ ความสามารถในการเก็บข้อมูลไว้ในระยะยาวนาน เช่น ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การอ่านหนังสือให้จำ ภายใน 1 วัน เป็นไปได้ไหม ?

หากคุณพบว่าไม่สามารถจดจำเนื้อหาในหนังสือได้ อาจมีเหตุผลมากมายเช่น ขาดสมาธิ หรือว่างจิตใจ ขาดวิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้อง หรือเนื้อหาในหนังสือนั้นซับซ้อนหรือซ้ำซ้อน

หากคุณต้องการจดจำเนื้อหาในหนังสือได้ดี สามารถลองใช้วิธีต่างๆ เช่น การอ่านโดยมีสมาธิและความตั้งใจ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น การเขียนบันทึกเอาไว้อ้างอิงหรือการสร้างตัวช่วยจำ เช่น การสร้างภาพมาช่วยจำเนื้อหา และการฝึกฝนการจดจำเนื้อหาโดยต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ชอบและเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาซับซ้อน หรือถ้าคุณมีปัญหาในการจดจำเนื้อหาในหนังสือเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจดจำเนื้อหาในหนังสือให้ได้ดีขึ้น

การอ่านหนังสือให้จำ ภายใน 1 วัน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีบางเทคนิคที่สามารถช่วยให้เราจำเนื้อหาได้ดีขึ้น ดังนี้

 1. อ่านอย่างต่อเนื่อง: อ่านหนังสือโดยไม่หยุดพักจะช่วยให้เราจำเนื้อหาได้ดีขึ้น โดยควรเลือกเวลาที่มีสมาธิและพักผ่อนเพียงพอ เช่น อ่านหนังสือเมื่อเช้าหรือก่อนนอน
 2. ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายในการอ่านหนังสือ เช่น อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือเพื่อสอบถามคำถามท้าทายตนเอง เป็นต้น
 3. สรุปเนื้อหา: อ่านหนังสือแล้วทำการสรุปเนื้อหาเพื่อช่วยให้จำเนื้อหาได้ดีขึ้น
 4. เน้นเนื้อหาสำคัญ: ให้เน้นอ่านเนื้อหาสำคัญๆ และทำการเน้นเนื้อหาที่เป็นหัวข้อสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้จำเนื้อหาได้ดีขึ้น
 5. ใช้เทคนิคการอ่าน: ใช้เทคนิคการอ่าน เช่น การอ่านเร็วๆ แล้วกลับมาอ่านใหม่ในกรณีที่ไม่เข้าใจ เป็นต้น
 6. ฝึกจดจำ: ฝึกจดจำเนื้อหาโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเขียนบันทึกข้อความ การสร้างภาพในจินตนาการ เป็นต้น

ในการอ่านหนังสือให้จำภายใน 1 วัน อาจจะดูเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความสามารถในการจดจำของแต่ละคนด้วย

แต่อยากจะเพิ่มเติมคือ อย่าละเลยการดูแลกระบวนการการเพิ่มความจำของตัวเองด้วย ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการเพิ่มความจำให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถทำได้ดังนี้

 1. ฝึกฝนความจำ: ควรฝึกฝนความจำโดยการทำแบบฝึกหัดต่างๆ เช่น เก็บข้อมูลด้วยตัวเองแล้วนึกให้ได้ในภายหลัง หรือฝึกการจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความจำได้
 2. พักผ่อนให้เพียงพอ: การพักผ่อนเพียงพอจะช่วยลดความเครียดและอยู่ในสภาวะที่สมองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มกระแสเลือดไปยังสมอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองและเพิ่มความจำ
 4. การทานอาหารที่ดี: การทานอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่มีสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมอง เช่น ปลาและผักเขียวเป็นต้น จะช่วยเพิ่มความจำได้
 5. การใช้เทคนิคการจำ: เทคนิคการจำเช่นการเรียงลำดับข้อมูล การสร้างตัวช่วยจำ เช่น การสร้างคำขึ้นมาช่วยจำ เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความจำได้