เราพึ่งรู้สึกว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อไม่นานมานี่เอง

เราไม่แน่ใจว่าจริง ๆ แล้วนิยามคำว่าการโตเป็นผู้ใหญ่ของแต่ละคนนั้น เป็นแบบไหน และหมายถึงอะไรบ้าง ที่เราว่าการโตเป็นผู้ใหญ่ คือกระบวนการที่ใช้เวลานานมาก ๆ นานกว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเราได้เติบโตขึ้นแล้ว ทั้งความรู้ที่ต้องศึกษาและการปรับตัวเพื่อพร้อมในการดำรงชีวิตในชีวิตที่ใช้ชีวิต เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทำให้เราสามารถตอบสนองอย่างถูกต้อง

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มันมาพร้อมกับเรื่องราวและปัญหามากมาย ทั้ง ปัญหาชีวิตส่วนตัว สังคมที่ทำงาน ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ยังไม่นับรวมความคาดหวังจากคนรอบข้าง และสังคมที่ต้องแบกรับ ทำให้เราเกิดความเจ็บปวดจนเกินไป แตกต่างจากช่วงวัยเด็กที่เราไม่พบเจออะไรแบบนี้ วัยเด็กมันสนุกกว่าเยอะ แต่วัยเด็กเรากลับอยากรับโตไว ๆ

เราพึ่งรู้สึกว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อไม่นานมานี่เอง เมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง ควบคุมความคิด คำพูดและอารมณ์ของตัวเองได้ รู้สึกรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และเดินออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ ไม่เผลอหลงลืมคนใกล้ตัว ทำอะไรนึกถึงคนที่เป็นห่วงเรามากขึ้น

การรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเราจะรู้ได้ว่าฉันมีอะไรที่ต้องการแก้ไขหรือที่ต้องพัฒนา การรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองยังช่วยให้เราสามารถจับคู่คนที่เหมาะกับเราได้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเข้าใจตัวเองและสามารถมองเห็นอะไรที่เราต้องการและที่ไม่ต้องการ

มี Podcast มาฝาก เรื่อง การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทำไมรู้สึกไม่มีความสุขเลย

pexels mike 1192033