แนะนำ Podcast วิธีจัดการกับตัวเอง เมื่อ “คิดมาก เครียด เหนื่อยล้า”

คิดมาก - Podcast KND - ภาพที่ 1

ความคิด คือกระบวนการทางความมีสติที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดเชิงความรู้สึก เหตุการณ์ เหตุผล และความเชื่อต่างๆ ซึ่งผู้คิดสามารถประมวลผล สร้างสรรค์ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับเข้ามา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกหรือในจิตใจเองได้

ความเครียด หมายถึงสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตอบสนองกับสิ่งต่างๆ ที่มีความกังวล กังวล หรือเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหรือความไม่แน่นอน เมื่อบุคคลรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ จิตใจและร่างกายจะมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหานั้นๆ อาจมีอาการทางกายเช่น ความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ สั่นสะเทือน ความเร็วของการเต้นของหัวใจ เป็นต้น รวมทั้งอาการทางจิตใจ เช่น ความกังวล ความรำคาญ หรือความหงุดหงิด เป็นต้น สถานการณ์และปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดอาจมีหลายประเภท เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ต้องกระทำในระยะเวลาสั้นๆ ที่ต้องการความสำเร็จ ความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาการงาน และอื่นๆ ความเครียดสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางจิตใจและร่างกายหากไม่ได้รับการจัดการและการแก้ไขอย่างเหมาะสม

คำว่า “เหนื่อยล้า” หมายถึงสภาวะที่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคลรู้สึกอ่อนเพลีย หรือมีความหมดแรงจากกิจกรรมหรือสภาวะที่ต้องใช้พลังงานมากเกินไป ส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรง หรือไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ เหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะเหนื่อยล้าอาจมาจากการทำงานหนัก การฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายเป็นเวลานาน ภาวะเครียด ขาดนอน หรืออาจเกิดจากสาเหตุทางการแพทย์อื่นๆ ด้วย

Podcast คำนี้ดี หรือ KND เป็นอีกหนึ่ง Podcast ที่ผมฟังบ่อยมากๆ ในช่วงหนึ่งฟังเวลาวิ่งออกกำลังกาย หนึ่งในตอนที่ผมฟังบ่อยมากๆ คือ คำนี้ดี และตอนที่ผมจะหยิบมาแนะนำ EP.447 เกี่ยวกับคิดมากชื่อตอนว่า วิธีจัดการกับตัวเองเมื่อ “หยุดคิดไม่ได้” “หยุดเครียดไม่ได้” “เหนื่อยไม่รู้สาเหตุ” เป็นตอนที่พูดถึง 3 ปัญหาคลาสสิกของคนทำงานอย่างเราๆ และไม่ว่าใครล้วนอยากกำจัดมัน นั่นคือ ความเครียด ความเหนื่อยล้า และความคิดที่แล่นวนในหัวไม่ยอมจบสิ้น