แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)” อารมณ์ 2 ขั่วที่หลายคนยังเข้าใจผิด

pexels alex green 5699466

ไบโพลาร์ (Bipolar disorder) เป็นภาวะทางจิตเวชที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มันเป็นภาวะที่กระแสอารมณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วระหว่างสองขั้วของสเปกตรัมอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นการเฉี่ยวชน หรืออารมณ์เศร้าลงทั้งหมด อาจเป็นแบบกำเริบได้ตลอดเวลาหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

สำหรับผู้ที่เป็นไบโพลาร์ อารมณ์และพฤติกรรมของพวกเขามักจะเปลี่ยนไประหว่างสองขั้วของสเปกตรัมอารมณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้วของอารมณ์สูงสุด (manic episode) และขั้วของอารมณ์เศร้าลง (depressive episode) ระหว่างที่พวกเขาอาจมีช่วงเวลาที่อารมณ์และพฤติกรรมปกติได้รับความรุนแรงเป็นประจำ

ในช่วงขั้วของอารมณ์สูงสุด (manic episode) ผู้ป่วยอาจมีความกระตือรือร้น คิดและพูดเร็ว เคร่งขัน และมีความเชื่อมั่นเกินไป พวกเขาอาจมีพลังงานมากเกินไป ใช้เงินอย่างไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมที่ไม่เสถียร อาจมีการนอนน้อยลง และความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองเกินไป ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจมีอาการวิกลจริตหรือจิตเภทผสม (mixed features) ซึ่งเป็นความผสมของอารมณ์สูงและเศร้าลง

ในช่วงขั้วของอารมณ์เศร้าลง (depressive episode) ผู้ป่วยมักมีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ ขาดความสุข และหมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบ พวกเขาอาจมีปัญหาในการนอนหรือนอนมากเกินไป สูญเสียความอยากหายใจ รู้สึกว่าตนเองมีค่าน้อยลง และอาจมีความคิดที่เกี่ยวกับการตายหรือการทำร้ายตนเอง

ไบโพลาร์เป็นภาวะที่ต้องรับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์จิตเวช การรักษาอาจรวมถึงการใช้ยาสำหรับควบคุมอารมณ์ การฝึกทักษะในการจัดการอารมณ์ การสนับสนุนจากผู้ที่รักใคร่ครวญ และการศึกษาเกี่ยวกับภาวะทางจิตเวชนี้เพื่อเข้าใจและจัดการกับอาการได้ดียิ่งขึ้น

Podcast เกี่ยวกับ “ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)”