แนะนำ Podcast “ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ต้องทำยังไง กับ นักจิตวิทยาคลินิก”

self confidence podcast

การไม่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นปัญหาทางจิตใจที่ส่งผลกระทบลึกลับต่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา มันเป็นสิ่งที่คนหลายคนต้องเผชิญหน้าในช่วงชีวิตที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นใจในทางวิชาการ อาชีพ หรือความสามารถของตนเอง ปัญหานี้อาจมีผลต่อความรู้สึกของคนนั้นในด้านความเชื่อมั่น และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของเขา

ความไม่มั่นใจในตัวเองสามารถมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ประสบการณ์ที่เสียหายในอดีตที่ทำให้เราไม่มั่นใจในความสามารถของเรา การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ๆ หรือความกดดันจากสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างความไม่มั่นใจในตัวเองกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าที่เกี่ยวข้อง

ความไม่มั่นใจในตัวเองมีผลกระทบอย่างลึกลับต่อชีวิตประจำวัน มันสามารถขัดขวางการดำเนินชีวิตอย่างปกติ ลดความสุข และยับยั้งความพยายามที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ หรือเริ่มต้นโอกาสใหม่ นอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย เนื่องจากความเครียดและความไม่มั่นใจสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับความเครียด เช่น โรคหัวใจและโรคเบาหวาน

การแก้ไขความไม่มั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญ และอาจจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายาม ด้านล่างนี้คือบางขั้นตอนที่อาจช่วยให้คุณเริ่มต้นในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง