ไอเอ็มซี แพน เอเชีย อลิอันซ์ ประกาศรีแบรนด์เป็นเฉา เปา ฉี่ กรุ๊ป

สิงคโปร์, 12 เมษายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ไอเอ็มซี แพน เอเชีย อลิอันซ์ (IMC Pan Asia Alliance หรือ IMCPAA) ขอประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่เป็น TPC (Tsao Pao Chee Group) Pte Ltd หรือเฉา เปา ฉี่ กรุ๊ป (ทีพีซี) ที่งานแอต วัน อินเตอร์เนชันแนล เฟสติวัล (AT ONE International Festival) ในเมืองซูโจว ประเทศจีน ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของผู้นำธุรกิจรุ่นที่ 4 และประธานทีพีซีอย่างคุณชวลิต เฟรเดอริก เฉา (Chavalit Frederick Tsao) เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ยุคใหม่อันน่าตื่นเต้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่สร้างผลกระทบและส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาวะ

TPC (Tsao Pao Chee Group) Chairman, Chavalit Frederick Tsao
TPC (Tsao Pao Chee Group) Chairman, Chavalit Frederick Tsao

แบรนด์ทีพีซีเชิดชูชื่อทางการค้าเดิมของบริษัทฯ อย่างเฉา เปา ฉี่ ซึ่งมีประวัติเก่าแก่ราว 120 ปีในสมัยราชวงศ์ชิง การรีแบรนด์ใหม่นี้ส่งสัญญาณสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่น ในการสร้างคุณค่าด้วยการควบคุมดูแล ความร่วมมือ และความเป็นผู้ประกอบการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ทั้งยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันแรงกล้าของคุณชวลิต ในการพลิกโฉมธุรกิจครอบครัวให้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ในสังคม

คุณชวลิต กล่าวว่า “นี่เป็นมากกว่าการพลิกโฉม เราจำเป็นต้องก้าวย้อนกลับไปค้นหารากเหง้าของเราเอง เฟ้นหาวัฒนธรรม ความดีงาม และหลักจริยธรรมที่เป็นแก่นแท้ของเรา ผมจึงตัดสินใจหันกลับมาใช้ชื่อการค้าเดิมของธุรกิจครอบครัว ซึ่งปู่ทวดของผมเคยใช้มาก่อน เพราะนั่นคือแบรนด์ที่แท้จริงของเรามาโดยตลอด”

การรีแบรนด์ครั้งนี้เป็นมากกว่าชื่อและโลโก้ใหม่ โดยเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนเพื่อให้ความสำเร็จทางธุรกิจสอดรับกับคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ดีขึ้น การรีแบรนด์เป็นทีพีซีจะเข้ามาทำให้บริษัทฯ พร้อมใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อขับเคลื่อนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในแนวดิ่ง เช่น ไอเอ็มซี อินดัสเทรียล (IMC Industrial) และออกเทฟ (OCTAVE) จะหันไปมุ่งเพิ่มมูลค่าเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจสุขภาวะ ซึ่งกลุ่มการลงทุนของทีพีซีได้นำเงินลงทุนราว 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในภาคส่วนที่มุ่งยกระดับผลลัพธ์และสุขภาวะแล้ว

นอกจากนี้ ทีพีซียังได้พลิกโฉมแนวทางด้านการกุศลในระดับองค์กร โดยนำมาผสานรวมเข้ากับวัฒนธรรมธุรกิจ ส่งผลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร 3 แห่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ได้แก่ สถาบันออกเทฟ (OCTAVE Institute) นัมเบอร์เซเวนทีน ฟาวน์เดชัน (No.17 Foundation) และมูลนิธิรีสโตร์ เนเจอร์ (Restore Nature Foundation) เพื่อมุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความร่วมมือ และธรรมชาติตามลำดับ

คุณเฉา หว่าชัง (Tsao Wa-Chang) ได้ก่อตั้งทีพีซีขึ้นเมื่อช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1800 โดยผ่านมา 4 รุ่น หรือเกือบ 120 ปีแล้วที่บริษัทฯ ได้พัฒนาจากการเป็นบริษัทชิปปิงจนเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจข้ามชาติ ปัจจุบัน ทีพีซีกำลังยกระดับไปสู่การเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรตามวัตถุประสงค์ โดยมีพันธกิจในการ “ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสร้างความมั่งคั่งในคราวเดียวกัน”

คุณชวลิตได้เข้ามามีบทบาทในการก่อตั้งออกเทฟ ซึ่งนำภูมิปัญญาจากแนวปฏิบัติแบบตะวันออกมารวมเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อผลักดันการเติบโตทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม โดยบทบาทของคุณชวลิตในการก่อตั้งและมีส่วนร่วมในออกเทฟตลอดกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเขาในการทำธุรกิจในฐานะสถาบันที่มุ่งแสวงหาผลกำไรตามจุดมุ่งหมาย

โลโก้ใหม่ของแบรนด์นำตัวอักษรภาษาอังกฤษและจีนมารวมเป็นสัญลักษณ์แบบองค์รวม และใช้สี “Awakening Red” สะท้อนความเป็นวัตถุนิยมแบบใหม่ ส่วนสีประจำองค์กรของทีพีซีคือสีเขียวมรกต เพื่อแสดงให้เห็นความเคารพที่ทางทีพีซีมีต่อธรรมชาติในฐานะแหล่งกำเนิดของชีวิต ในขณะที่รูปทรงเรขาคณิตที่ลื่นไหลและคมชัดเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวิวัฒนาการอันไม่หยุดนิ่งและการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเปิดเผย

ทีพีซีขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ และบรรดาผู้นำที่ใส่ใจสังคมทั่วโลก มาร่วมสร้างเศรษฐกิจที่จุดมุ่งหมายและกำไรเติบโตไปด้วยกันได้ โดยทีพีซีจะอาศัยนวัตกรรม ความกล้าหาญ และการเปิดรับความเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในจุดที่สำคัญที่สุด นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

เกี่ยวกับเฉา เปา ฉี่ กรุ๊ป ลิมิเต็ด (ทีพีซี)

ทีพีซี (TPC) หรือเฉา เปา ฉี่ (Tsao Pao Chee) เป็นธุรกิจครอบครัวที่มุ่งหวังผลกำไรตามเป้าประสงค์ โดยประกอบด้วยออกเทฟ (OCTAVE) ไอเอ็มซี อินดัสเทรียล (IMC Industrial) และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างระบบนิเวศรองรับธุรกิจในภาคสุขภาวะ บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และมีการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งในจีน อินโดนีเซีย และไทย ทีพีซีมีพนักงานกว่า 8,000 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tsaopaochee.com/

View original content to download multimedia: Read More