แนะนำหนังสือ “10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม” จัดการภาวะซีมเศร้า วิตกกังวล โกรธ กลัว กลัดกลุ้ม

10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม - CBT - ภาพที่ 1

หนังสือที่จะแนะนำในบทความนี้มาจากสำนักพิมพ์สุดโปรดของผมอีกแล้ว นั้นคือ นานมีบุ๊คส์ ชื่อหนังสือว่า 10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม เขียนโดย Seth J. Gillihan (เซท เจ. กิลลิแฮน) แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ

หนังสือ 10 วิธีบำบัดความคิดและพฤติกรรม จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณจัดการโรคซึมเศร้า กลัดกลุ้ม หวาดกลัว วิตกกังวล โกรธ นอนไม่หลับฯลฯ ด้วยวิธีง่ายๆ และได้ผลด้วย CBT ซึ่งเป็นการทำจิตบำบัดที่เน้นการพูดคุยใช้ความคิดและพฤติกรรมของเราเองเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

เราต่างรู้ดีว่าหากสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ย่อมแข็งแรงตามไปด้วย แต่หากจิตป่วย ร่างกายก็พลอยอ่อนแอแย่ไปตามกัน ปัญหาสุขภาพจิตบั่นทอนชีวิตมนุษย์อย่างคาดไม่ถึง หากไม่รู้วิธีรับมือหรือจัดการกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต อาจนำไปสู่สารพัดโรคทางใจจนลุกลามไปเป็นโรคซึมเศร้าได้ โชคดีที่ปัจจุบันเรามีหลายทางเลือกในการบำบัดอาการต่าง ๆ ข้างต้น ทั้งการพบจิตแพทย์ นักจิตบำบัด การใช้ยารักษา หรือการโทรหาสายด่วนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ แต่อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศและในไทยเองก็เริ่มเป็นที่รู้จัก คือ การบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) หรือ CBT

เขียนโดยนักจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการรักษาเชิงจิตวิทยา เขียนบทความในวารสารและหนังสือกว่า 40 เรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) หรือ CBT สำหรับรักษาโรควิตกกังวลและซึมเศร้า รวมถึงเรื่องการทำงานของ CBT และการใช้วิธีจินตนาการภาพในสมองเพื่อศึกษาภาวะทางจิต เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติตามได้ทันที

สั่งซื้อหนังสือ