About

754524 768x768.jpg

สวัสดีครับทุกท่าน

เราขอแนะนำตัว เราชื่อ ปัณณพัทธ์ โกษาแสง (Pannaphat Kosasaeng) เรียกเราว่า ปาล์ม หรือ กระปาล์ม ก็ได้ (ชื่อในโซเซียลเราจะใช้ชื่อ krapalm ทั้งหมด) จบการศึกษาปริญญาตรีจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เราชื่นชอบการเขียนบอกเล่าเรื่องราว เริ่มเขียนบล็อกใน krapalm.com มาตั้งแต่ตอนเรียนปี 3 และเขียนบล็อกมาตั้งแต่ตอนนั้น จนถึงตอนนี้ เราเขียนบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าและแชร์เรื่องราวในชีวิตและการเดินทางของเรา

ปัจจุบันทำงานเขียนโปรแกรมเลี้ยงชีพ และทำเวปเป็นงานอดิเรก ปัจจุบันเราเป็นเจ้าของเวป ทั้งหมด 3 เวป คือ digitalmore.comobiledista.com และ bangkokstyle.online แต่หลักๆ จะเน้น digitalmore.co เป็นหลัก รับหน้าที่ทั้งบริหารและขับเคลื่อนเวปไซต์ให้เดินต่อไปข้างหน้าได้ โดยมีเป้าหมายคือการมีเนื้อหาถูกเผยแพร่ในเวปทุกวัน ปัจจุบันมีน้องๆ ช่วยงานหลายคน

เราในปัจจุบัน ยังคงมี passion เรานิยามตัวเองว่า เป็นคนเดินตาม passion โดยไม่สนใจเรื่องรายได้ เราสามารถ spend เงินเพื่อให้เรายังคงอยู่บน passion ได้ และเราสามารถดีดตัวขึ้นมาทำมันตอนไหนก็ได้ 

“วิธีเดียวที่คุณจะทำงานได้ยอดเยี่ยม คือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำ” สุนทรพจน์ของ Steve Jobs.

เวปแห่งนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรีวิวหนังสือที่เราอ่านจบแล้ว แนะนำหนังสือที่เราสนใจ เช่น หนังสือความรู้ หนังสือจิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง หนังสือบทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ความคิด แนวคิด สุขภาพ ไมเกรน และโรคแพนิค

และสุดท้าย ท้ายสุด เรารับรีวิวเขียนหนังสือนะ ใครมีหนังสืออะไรอยากให้รีวิวส่งมาให้เราอ่านได้

753550 1

Social