แนะนำหนังสือ “My Introvert Story แค่คนเก็บตัว” หนังสือให้แง่บวกกับคนเป็น Introvert

My Introvert Story แค่คนเก็บตัว - My Introvert Story - ภาพที่ 1

หนังสือที่จะแนะนำในบทความนี้แตกต่างจากเล่มอื่นๆ ที่แนะนำ เพราะเล่มนี้ผมอ่านจบและรีวิวเรียบร้อย นั้นคือ My Introvert Story แค่คนเก็บตัว เขียนโดย Jin Minyoung (ชินมินย็อง) ผู้แปล จารุพรรณ์ สีดาฐิติวัฒน์ สำนักพิมพ์ บลูม พับลิชชิ่ง เป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับการเป็น Introvert พูดถึงประเด็นผู้ที่มีลักษณะเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างครอบคลุม เช่น ลักษณะของคนเป็น Introvert ความแตกต่างของคนที่เป็นและไม่เป็น การพูดคุยกับคนรอบข้าง การดูแล การปรับความคิด อ่านได้ทั้งคนที่เป็น Introvert และ Extrovert

หนังสือ My Introvert Story แค่คนเก็บตัว เล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “คนเก็บตัว (introvert)” ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และทำความเข้าใจระหว่างคนเก็บตัวกับชาวเอกซ์โทรเวิร์ต (extrovert) ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เห็นว่าการเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่เรื่องผิด เรื่องไม่ดี หรือเรื่องน่ารังเกียจ แต่แค่เป็นเรื่องบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันเท่านั้น เพราะ “introvert” และ “extrovert” ไม่ได้แยกขาดจากกัน โดยช่วยหาวิธีปรับตัวเข้ากับโลกและจิตใจตัวเองอย่างเหมาะสม นอกจากส่งเสริมการมองชาวอินโทรเวิร์ตในแง่ที่ดีแล้ว ทำให้ชาวอินโทรเวิร์ตรู้สึกสบายใจ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง สร้างบุคลิกอินโทรเวิร์ตของตัวเองที่ดีในการใช้ชีวิตกับสังคม

“อย่าปฏิบัติกับคนอินโทรเวิร์ตราวกับเป็นคนอ่อนแอในสังคมเลย” มันไม่ถูกต้องที่ใครสักคนได้รับคำชื่นชมเพียงเพราะเป็นคนคุยเก่ง เข้ากับคนอื่นได้ดี แล้วคนที่ชอบอยู่กับตัวเองกลับโดนนินทาลับหลังก็ยิ่งไม่ถูกต้องไปกันใหญ่ ที่จริงมนุษย์สองประเภทนี้เป็นเพียงบุคลิกลักษณะประเภทหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ข้อดีหรือข้อเสียแต่อย่างใด เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจแก่ชาวเอกซ์โทรเวิร์ต เพื่อสร้างพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจให้แก่เพื่อน ๆ ชาวอินโทรเวิร์ต

ซื้อหนังสือ