[รีวิว] สรุปข้อคิดจากหนังสือ “PEOPLE TRANSFORMATION” [เล่มที่ 129 ของปี 2023]

PEOPLE TRANSFORMATION

เดินทางมาถึงหนังสือเล่มที่ 129 ของปี 2023 ที่อ่านจบแล้ว เล่มนี้คือหนังสือ “PEOPLE TRANSFORMATION” สยายปีก “บุคลากร” ให้ “องค์กร” ยั่งยืน โดยสำนักพิมพ์วิช เล่มนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์วิช ที่จัดส่งหนังสือมาให้อ่าน เล่มนี้เขียนโดย ดร.ธารินี สุรัตพิพิธ

หนังสือ “PEOPLE TRANSFORMATION” ผู้เขียน ดร.ธารินี สุรัตพิพิธ ตกผลึกประสบการณ์กว่า 30 ปี ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ให้เราได้ “เรียนรู้และเรียนลัด” การทำ “People Transformation” ที่ต้องใช้ “ศาสตร์” ทั้งด้านการบริหารและการพัฒนา ด้านจิตวิทยาและหลักการสื่อสาร รวมถึงการใช้ “ศิลป์” ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์เหล่านั้นในการจัดการ พัฒนา “คน” ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพลิกโฉม Tip ท้ายบทเปรียบได้กับแสงส่องทางให้ผู้ที่ต้องการทำเรื่องนี้ไม่หลงทาง… มีทั้งแนวทางการเปลี่ยน mindset แชร์ toolset และนำเสนอ skillset ที่คนทำเรื่องนี้จำเป็นต้องรู้…ถือว่าครบเครื่องเรื่องการทรานส์ฟอร์มคนอย่างแท้จริง

เกริ่นนำ

ในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “ทรานส์ฟอร์เมชัน” (transformation) เรามักจะคิดถึงภาพดักแด้กลายร่างเป็นผีเสื้อแสนสวย ซึ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีรูปแบบตายตัว เทคโนโลยีใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสารที่ออกมารายวัน ทำให้ประสิทธิภาพของการปรับตัวทางธุรกิจเข้าสู่ยุคของ “ปลาเร็วกินปลาช้า”

บทสรุปของ “People Transformation” คือการพลิกโฉมคนในองค์กร ท้าทายวิธีคิดและวิธีการทำธุรกิจจากรูปแบบเดิม ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งองค์กร ทุกหน่วยงาน โดยสร้างการทำงานในรูปแบบใหม่ (new ways of working) ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantages) ที่เหนือคู่แข่ง พร้อมสร้างประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

ดังนั้น “คน” จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ทุกย่างก้าวของธุรกิจเดินหน้าได้อย่างเติบโตและยั่งยืน และนี่จึงเป็นจุดตั้งต้นของ หนังสือ “People Transformation” กลยุทธ์การทรานส์ฟอร์ม (transform) “คน” จากดักแด้ให้เป็นผีเสื้อที่สวยงาม

สรุปข้อคิดจากหนังสือ “PEOPLE TRANSFORMATION”

การสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรอยู่รอดคือ ต้องพลิกโฉมตัวเองก่อนจะเผชิญกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง และต้องลงมือทำทันที

คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กร และเป็นปัจจัยยากที่สุดในสมการของการเปลี่ยนแปลง

มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงเรื่องวางแผนการพัฒนาคน การทำให้พนักงานรักและผูกพันต่อองค์กรรวมถึงการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในอนาคต ให้มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น

โจทย์เรื่องการ transform คนให้มีสมรรถนะที่พร้อมจะแข่งขันในอนาคตไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นโจทย์ใหญ่ของ CEO และคนทุกคนในองค์กรที่ต้องเห็นภาพเดียวกัน

หากองค์กรต้องการทำ transformation ให้สำเร็จต้องตอบให้ได้ว่า “ทำแล้วคนอื่นได้อะไร”

หากองค์กรจะก้าวสู่เส้นทาง people transformation การปลูกฝังเรื่องของ growth mindset ให้กับพนักงานกลุ่มของหัวหน้างานหรือผู้นำเป็นสิ่งจำเป็น

ในการทำ people transformation การวัดผลจากตัวเลขเป็นหนึ่งในกับดัก และเป็นสาเหตุที่ transformation ส่วนใหญ่ล้มเหลว

องค์กรต้องการลูกค้าที่เป็นแฟนคลับ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าให้กับองค์กรค่อนข้างสูง มีความภักดีต่อแบรนด์สูง มีการซื้อซ้ำ มีการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคนอื่น

“ผู้นำ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำ transformation สำเร็จหรือล้มเหลว

transformation คือการสร้างวิถีการทำงานในรูปแบบใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ ที่องค์กรทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และสังคม

เพชรขององค์กรต้องหาและรักษาไว้

การทำ transformation คือแผนระยะยาว เป็นไปได้ยากที่จะเห็นความสำเร็จหรือผลงานในทันที

การเริ่มทำ people transformation ก็เหมือนกับการเดินทางไกล เราไม่มีทางรู้เลยว่าระยะทางกว่าจะไปถึงจุดหมายต้องพบเจออุปสรรคอะไรบ้าง

ไม่มีการทำ transformation ไหนที่เหมือนกันสิ่งที่องค์กรหนึ่งทำแล้วสำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลในอีกองค์กร

พนักงานและความสุขของพนักงานในองค์กร คือหัวใจสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ช่องทางซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ
– Lazada: https://s.lazada.co.th/s.P0wYA?cc
– Shopee: https://shope.ee/30LwQErRdh