แนะนำ Podcast คน Toxic เป็นแบบไหน? แล้วทำไมคน Toxic ไม่รู้ตัวว่าตัวเอง Toxic

Toxic podcast

คนท็อกซิก (Toxic) หมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือท่าทางที่ส่งผลกระทบทางลบต่อคนอื่น ๆ และสภาพแวดล้อมรอบตัว พวกเขามักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความเชื่อว่าตนเองสำคัญที่สุด การใช้กำลังกันเพื่อควบคุมผู้อื่น การก่อกวน การติดต่อที่รุนแรง หรือการแต่งตัวเพื่อเล่นเกมจิตเวทนาในการสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกของผู้อื่นเป็นต้น

คนท็อกซิกมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีผลกระทบทางลบต่อความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ในที่ทำงาน ครอบครัว หรือสังคมออนไลน์ พวกเขามีความสามารถในการก่อกวนและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับพวกเขาต้องการ คนท็อกซิกมักสร้างความคับแคบและความรู้สึกไม่สบายใจให้กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในความเชื่อมโยงกับพวกเขา เป็นที่น่าเป็นห่วงกับเรื่องการเลือกเพื่อนและควรระวังการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี้

การรับมือกับคนท็อกซิกอาจจะเป็นแรงจูงใจให้คุณเสียเวลากับคนที่สร้างความยุ่งยากและพยายามเสี่ยงต่อสุขภาพจิตของคุณ การติดต่อกับคนเช่นนี้อาจจำเป็นต้องมีความสำเร็จและการสนับสนุนจากผู้อื่นที่มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในบทความนี้ขอแนะนำ Podcast คน Toxic เป็นแบบไหน? แล้วทำไมคน Toxicไม่รู้ตัวว่าตัวเอง Toxic หลายครั้งเราเจอผู้ใหญ่ที่บ้านชอบพูดจา Toxic ใส่จะทำอย่างไรดี ? แล้วคนที่ Toxic เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหม ถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วคนที่อยู่ด้วยต้องทำตัวแบบไหน สุดท้ายจะกลายเป็นคน Toxic เองไหม?