แนะนำ Podcast ทำความเข้าใจตัวเองก่อนนอน ให้นอนหลับอย่างสบายใจ

pexels emma filer 1572728

การรู้จักตัวเองหมายถึงความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ ความคาดหวัง และลักษณะบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ การรู้จักตัวเองช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณคือใคร ความต้องการและความเป็นมากับตัวเอง และช่วยให้คุณแสดงพฤติกรรมและตัดสินใจในทางที่เหมาะสมกับคุณเอง

การรู้จักตัวเองส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต คุณอาจได้รู้จักตัวเองผ่านการสำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองของคุณต่อสิ่งต่าง ๆ การสำรวจความคิดเห็นและความเชื่อที่คุณมี เป็นต้น

การรู้จักตัวเองมีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งที่เป็นความสุขและเติบโตอย่างมีความเข้าใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยการเข้าใจและเคารพความแตกต่างของกันและกัน

การรู้จักตัวเองไม่ใช้เรื่องง่ายและเสร็จสิ้นในที่หนึ่ง มันเป็นกระบวนการที่ต้องการการสำรวจและการเรียนรู้ตลอดเวลาเนื่องจากมนุษย์มีมิติที่หลากหลายและซับซ้อน การทำความเข้าใจตัวเองเป็นการเดินทางที่น่าสนใจและมีคุณค่าในการเติบโตและพัฒนาในทุกด้านของชีวิต

รวม Podcast สำหรับฟังยาวๆ ก่อนนอน ยาว 2 ชั่วโมง จากรายการ Alljit สุขภาพจิตใจ เพื่อทำความเข้าใจตัวเองก่อนนอน ให้นอนหลับอย่างสบายใจ ไม่คิดมากก่อนนอน กับนักจิตวิทยา

  1. เคลียร์ใจก่อนนอน ให้เรานอนหลับง่ายมากขึ้น
  2. ค้นเข้าไปภายในหัวใจก่อนนอน วันนี้เราลืมอะไรไปหรือเปล่า
  3. ช่วงนี้คุณมีความสุขอยู่ไหม? สำรวจหัวใจตัวเองก่อนนอน
  4. คุณคือใคร? Podcast ที่ช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น
  5. การให้อภัยคนที่เคยใจร้ายกับเรา ไม่ใช่เพื่อเขา แต่ทำเพื่อให้ใจเราเบาขึ้น
  6. การค้นหาความรู้สึกแย่ๆ ที่อยู่ภายในใจ ให้หายกังวล
  7. เพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ด้วยการมองเห็นและรับรู้คุณค่าในตนเอง
  8. การให้อภัยตัวเองจากอดีตที่เคยทำผิดพลาด เราเป็นมนุษย์คนนึง เราผิดพลาดได้