แนะนํา Podcast สำหรับคนที่ไม่กล้าปฏิเสธใคร ปฏิเสธคนไม่เป็น

ปฏิเสธคนไม่เป็น - pexels jopwell 2422280 - ภาพที่ 1

การปฏิเสธหมายถึงการปฏิเสธการยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งใดบางอย่าง โดยทั้งสองฝ่ายอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันหรือไม่ตกลงกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การปฏิเสธอาจมาจากการไม่เชื่อในความจริงของข้อมูลหรือเหตุการณ์ หรืออาจเกิดจากความเห็นอาจมีการเสนอเหตุผลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอในการสนับสนุนการยอมรับสิ่งนั้น การปฏิเสธอาจเป็นผลมาจากมุมมองส่วนตัว ความเชื่อ ค่านิยม หรือแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ

การปฏิเสธอาจมีผลกระทบทางอารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากไม่มีการจัดการอย่างรอบคอบ การปฏิเสธอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่สมดุล หรือการไม่เข้าใจกัน ดังนั้นการสื่อสารและการเรียนรู้ในการจัดการกับการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยรวม

แนะนํา Podcast จากรายการ Alljit สุขภาพจิตใจ ที่ผมพึ่งฟังจบก่อนจะมาเขียนบทความนี้เลย ชื่อ Podcast ว่า ปฏิเสธคนไม่เป็น ยิ่งต้องฟัง!! เหมาะสำหรับคนที่ไม่กล้าปฏิเสธใคร ปฏิเสธคนไม่เป็น ถ้าใครเคยรู้สึกว่า “ไม่กล้าปฏิเสธ” ทั้งที่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยากไปหรืออยากทำสิ่งต่าง ๆ การปฏิเสธคนไม่เป็นก็ทำให้หลายครั้งเราต้องหนักใจ ต้องฝืน จะปฏิเสธใครก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดี เราจะปฏิเสธอย่างไรไม่ให้คนอื่นเสียความรู้สึก แนะนำให้ฟัง

https://www.youtube.com/watch?v=DS1o2ACR9II