แนะนำ Podcast ที่ชวนทุกคนมาสำรวจตัวเอง ว่า “เราแคร์คนอื่นมากไปหรือเปล่า”

การแคร์คนอื่นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำในชีวิตประจำวัน เพราะมันส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความสุข และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม แต่ในบางกรณี การแคร์คนอื่นมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ใจในตนเอง การสามารถตัดสินใจเลิกแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองเมื่อมันก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียใจกับชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแนะนำวิธีที่เหมาะสมในการเลิกแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองดังนี้

  1. ให้ความสำคัญแก่ตนเอง: เริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญแก่ตนเอง รู้ค่าและความสำคัญของตนเอง ใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างเวลาให้กับตนเองเพื่อพักผ่อนและนั่งทบทวนถึงตนเอง
  2. กำหนดขอบเขต: ระบุขอบเขตในการแคร์คนอื่น ไม่ต้องการทำสิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นภาระในเรื่องของความอบอุ่น
  3. เสริมสร้างความเข้าใจในตนเอง: ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการและความรู้สึกของตนเอง มีความชัดเจนในว่าอยากทำอะไร และเป็นอย่างไร
  4. หากิจกรรมที่ทำเพื่อตนเอง: ค้นหาและทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกมีความสุขและพึงพอใจ เช่น เล่นกีฬา ทำอาหารที่ชอบ ศึกษาเรื่องใหม่ๆ หรืออ่านหนังสือ
  5. ให้ความเข้าใจและความสนใจในตนเอง: ให้ความเข้าใจและความสนใจต่อความรู้สึก ความคิด และความต้องการของตนเอง โดยไม่ต้องรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นเสมอไป
  6. ทำกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ตนเอง: ทำกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ตนเอง อย่างเช่น การเข้าโรงภาพยนตร์ การท่องเที่ยว หรือทำสิ่งที่ตนเองหวังในความเป็นอยู่
  7. ให้เวลาให้กับเพื่อนและคนใกล้ชิด: ให้เวลาและความสนใจให้กับเพื่อนและคนใกล้ชิด แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความเคารพที่ใช้ใจ
  8. ขอบคุณและขอโทษ: เมื่อความแคร์เกินไปทำให้รู้สึกว่าภาระหนักมากเกินไป อย่ากลัวที่จะขอโทษหรือขอบคุณ รับรู้และรับรู้ความเป็นอยู่ของความแคร์ในหลายๆ ชีวิต

การเลิกแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่การเปิดโอกาสให้แก่ตนเองเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและให้ความสำคัญต่อตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีความสุขและความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิตของเรา

Mission To The Moon ได้รวบรวม 10 Podcast ที่ให้ท่านพูดฟังที่ฟังจบแล้ว ได้สำรวจตัวเองและหาแนวทางแก้ไข ผ่าน 10 พอดแคสต์ หยุดแคร์คนอื่นมากไป เพื่อฟื้นฟูจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้น