แนะนำ Podcast รวม 3 ปัญหาสามัญของคน Introvert

pexels andrea piacquadio 3872340

Introvert คือคำนามที่ใช้ในการบ่งบอกถึงลักษณะบุคคลที่มักจะมีการรับพลังจากการอยู่คนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆ และมีความสนใจในการอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าการแสดงออกสังคม

คนที่มีลักษณะการเป็น Introvert มักมีแนวโน้มที่ชอบอ่านหนังสือ, ฟังเพลงหรือรับฟังเนื้อหาที่ทรงพลัง และให้ความสำคัญกับการคิดและการวิเคราะห์ในแง่ของเอาใจใส่และการฟังความคิดของตนเอง

นอกจากนี้ Introvert ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกที่จะสังคมกับกลุ่มคนน้อยหรือคนใกล้ชิดเท่านั้น และมักมีเวลาที่อยู่คนเดียวเพื่อเติมพลังใหม่และกลับมาออกแบบใหม่ในสิ่งที่ต้องการทำ

Introvert ไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้อายหรือไม่มีความสามารถในการสื่อสาร แต่เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพที่แตกต่างจากคนที่มีลักษณะการเป็น Extrovert โดยทั่วไป Extrovert มักจะมีความชอบในการแสดงออกสังคม ชอบที่จะเข้าสังคมกับผู้คนมากขึ้น และเติบโตด้วยการมีผู้คนรอบข้างอยู่

ความแตกต่างระหว่าง Introvert และ Extrovert ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่อย่างใด ทั้งสองลักษณะนี้มีคุณค่าและบทบาทที่สำคัญในสังคม และทุกคนสามารถมีคุณสมบัติทั้งสองนี้ได้ในระดับที่แตกต่างกัน ความสำคัญของ Introvert คือการให้ความเป็นอยู่และความรับรู้ในตนเอง และอาจเป็นแหล่งพลังในการสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับและเห็นคุณค่าในทั้งสองลักษณะ และเราสามารถเติมเต็มความสามารถและคุณค่าที่เรามีในตัวเองได้ในทุกสภาวะ

Podcast รวม 3 ปัญหาสามัญของคน Introvert