Sitemap ของเวปไซต์

หน้ารวม Sitemap หรือแผนผังของเวปไซต์แห่งนี้ ที่รวบรวมหน้าทุกหน้าในเวปแห่งนี้มารวมไว้ เพื่อให้ผู้เข้าชมเวปไซต์สามารถรู้ว่า เวปแห่งนี้มีหน้าอะไรบ้าง โครงสร้างแบบไหน มีข้อมูลข่าวสาร เพจ หรือโพสอะไรบ้าง เพื่อสะดวกต่อการค้นหา หรือสืบค้น หาหน้า หรือเพจที่ต้องการเข้าชม

Posts