เทคนิคการอ่านเร็วที่เรียกว่า “speed reading”

speed reading - pexels thought catalog 904616 - ภาพที่ 1

Speed reading” คือเทคนิคการอ่านอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิคที่ตั้งชื่อว่า “skimming” และ “scanning” ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา

การอ่านด้วยเทคนิค skimming จะเน้นอ่านคำและวรรคสำคัญเท่านั้น และละเว้นคำที่ไม่จำเป็น โดยใช้เทคนิคการพุ่งตัวขึ้นลงบนหน้ากระดาษเพื่ออ่านเร็วขึ้น

การอ่านด้วยเทคนิค scanning จะเน้นการค้นหาข้อมูลที่สำคัญโดยใช้คำสั่งค้นหาหรือสรุปเรื่องจากหัวข้อหรือแท็บที่เกี่ยวข้อง

การใช้เทคนิค “speed reading” นี้อาจช่วยให้คุณอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา แต่ก็อย่าลืมว่าเป็นเทคนิคที่ต้องใช้กับหนังสือที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อนเท่านั้น หากหนังสือมีความซับซ้อนและความยากต่อการอ่าน คุณอาจต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่ช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น:

  1. ฝึกการอ่านโดยใช้นิ้วชี้ เพื่อช่วยส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ โดยการเลื่อนนิ้วชี้ไปตามบรรทัดของข้อความเพื่อช่วยให้สมองเข้าใจและจดจำคำได้ง่ายขึ้น
  2. ใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเย็นหลังจากทำงานหนักๆ เป็นต้น เพื่อให้สมองมีสมรรถนะในการอ่านและจดจำที่ดี
  3. โฟกัสที่ส่วนสำคัญของข้อความ โดยการอ่านแค่คำเดียวหรือบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า เพื่อจดจำเนื้อหาและสาระสำคัญได้ง่ายขึ้น
  4. ลดการพูดเองในใจ โดยการลดการวนคิดและคิดเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่กำลังอ่าน