ความคาดหวัง หมายถึงอะไร ? ทฤษฎีความคาดหวัง คือ ?

ความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์หรือคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันเป็นสิ่งที่เรามักจะทำเมื่อต้องตัดสินใจหรือวางแผน หรือเมื่อต้องการประเมินผลการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่