จิตบําบัด ตอนนี้เข้าถึงง่ายนะ มีแบบออนไลน์ด้วย

คนทั่วไป เวลามีปัญหา จะสามารถอ่อนแอได้ ร้องไห้ได้ แต่เราไม่สามารถทำมันได้ เวลามีความทุกข์ หรือเสียใจ พบว่าเราไม่สามารถอ่อนแอเท่าคนอื่น ไม่สามารถร้องไห้กับตัวเอง ไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้ (แม้แต่ญาติเสีย) แต่เวลาดูหนังเศร้าร้องไห้ได้ งงมาก