สาเหตุที่คิดถึงแฟนเก่า ตามหลักจิตวิทยา

สมมุติเราคิดถึงแฟนเก่าที่เลิกไปแล้ว บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเขานะ เราอาจจะคิดถึงความรัก คิดถึงความสุข คิดถึงช่วงเวลาที่มีใครสักคนนึง แต่ว่าเขาคือตัวแทนของสื่อสิ่งนั้น นั่นแปลว่าช่วงเวลาเรากำลังต้องการความรักกำลังต้องการใครสักคนหนึ่ง