แนะนำ Podcast สำหรับคนที่ “คิดลบกับตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง”

ความคิดด้านลบและการคิดลบกับตัวเองเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคนในช่วงชีวิตของตน ความคิดด้านลบเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมองหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในตัวเอง และการคิดลบกับตัวเองเกิดขึ้นเมื่อคุณวิจารณ์และตำหนิตัวเองอย่างรุนแรง