แนะนำหนังสือ “มีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดี”

แนะนำหนังสือนวนิยายเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นนวนิยายเรื่องแรกเลยที่จะเขียนแนะนำ เล่มนี้ชื่อว่า มีใครบางคนหวังให้เธอมีชีวิตที่ดี เขียนโดย Lee Kkoch-nim (อีกดนิม) ผู้แปล วนิดา คราวเหมาะ สำนักพิมพ์ piccolo ในเครือของ Amarinbooks