แนะนำ Podcast “ผี คืออะไรในทางวิทยาศาสตร์” เรื่องของผี ในมุมของวิทยาศาสตร์

เราคิดว่าผีอาจจะมีจริง แต่คงไม่สามารถกระทบ หรือสร้างพลังงาน ควบคุมคนได้ เข้าสิงคนได้ขนาดนั้น แล้วเช้าวันนี้เราได้ฟัง Podcast ชื่อว่า ผี คืออะไรในทางวิทยาศาสตร์ จากรายการ ใดๆ ในโลกล้วนฟิสิกส์ ในเครือของ THE STANDARD พบว่า Podcast อธิบายเรื่องผี ในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ได้ดีมาก โดยเฉพาะในแง่ของการมองว่าหากผีไม่มีสสาร แล้วผีมาควบคุมสิ่งของ หรือคนที่เป็นสสารได้อย่างไร ?