เราควรถูกสอนให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง

มันสำคัญนะ…คือเราต้องเข้าใจและรู้กับการจัดการอารมณ์ หากเราได้รับการฝึกฝนให้รู้ทันอารมณ์ รู้ว่าอารมณ์ตอนนี้อยู่ในระดับไหน และจะโกรธได้ถึงระดับไหน และโมโหขนาดนั้นทำอะไรได้บ้าง (กริ๊ด โยนสิ่งของ หรือทำร้ายตัวเอง) มันทำให้เราหยุดที่จะพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้