รีวิวหนังสือ The Psychology of Money : จิตวิทยาว่าด้วยเงิน (มีสปอยเนื้อหา)

ประเด็นที่หนังสือ The Psychology of Money : จิตวิทยาว่าด้วยเงิน เล่มนี้กล่าวถึงคือไม่ได้จะละทิ้งการแสวงหาความมั่งคั่ง หรือแม้แต่รถหรู แต่ให้มุมมองว่าการใช้เงินซื้อของหรูหราอาจไม่ได้ทำให้คุณถูกยอมรับอย่างที่คุณคิด หากความเคารพและการยกย่องคือเป้าหมายของคุณ จงระมัดระวังวิธีที่คุณแสวงหามัน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่างหาก ที่จะนำมาซึ่งความศรัทธามาให้คุณมากกว่าแรงม้าของรถที่คุณมี