กฎของการแอบชอบเพื่อน

ตามทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา การแอบชอบเพื่อนเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความสนใจต่อกันระหว่างเพื่อน มันเป็นธรรมดาที่เราได้ใช้เวลากับใครมากๆ ย่อมมีความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้นระหว่างกันได้ ในบางครั้งเพื่อนก็ทำตัวปกติ ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ ปฏิบัติกับเราเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ไม่มีการแสดงออกอะไรไปมากกว่าการดูแลเพื่อนคนหนึ่ง แต่เมื่อเรามีความสนใจต่อเพื่อนคนนั้น เราก็จะมีความรู้สึกที่อยากเป็นมากกว่าเพื่อนไปเอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ อยากข้าม Friend Zone