แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “ไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)” อารมณ์ 2 ขั่วที่หลายคนยังเข้าใจผิด

ไบโพลาร์ (Bipolar disorder) เป็นภาวะทางจิตเวชที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มันเป็นภาวะที่กระแสอารมณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วระหว่างสองขั้วของสเปกตรัมอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นการเฉี่ยวชน หรืออารมณ์เศร้าลงทั้งหมด อาจเป็นแบบกำเริบได้ตลอดเวลาหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น