สรุป 37 ข้อคิดจากหนังสือ “โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น” [เล่มที่ 20 ของปี 2024]

หนังสือ “โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น” คือหนังสือเล่มที่ 20 ของปี 2024 ที่อ่านจบ เขียนโดย เทราดะ มาริโกะ สำนักพิมพ์ Bingo เป็นเล่มที่อ่านแล้วชอบมากๆ คิดว่าใครเป็นหนอนหนังสืออ่านเล่มนี้ก็คงรู้สึกชอบยเหมือนกัน นี่คือหนังสือแด่คนรักเสน่ห์ของตัวอักษร กระดาษ และภาพ เพราะทุกคนล้วนมีหนังสือสักเล่มเป็นเซฟโซนของตัวเอง