[รีวิว] สรุปหนังสือ “รู้หน้า (จอ) ไม่รู้ใจ” [เล่มที่ 229 ของปี 2023]

เดินทางมาถึงหนังสือเล่มที่ 229 ของปี 2023 แล้ว อีก 1 เล่มก็จะปิดหนังสือของปี 2023 แล้ว หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า รู้หน้า (จอ) ไม่รู้ใจ: ถอดรหัสภาษากายดิจิทัลเพื่อการสื่อสารธุรกิจ-สานสัมพันธ์ในชีวิตยุคใหม่ ผู้เขียน Erica Dhawan (เอริกา ดะวาน) ผู้แปล สุญญาตา เมี้ยนละม้าย สำนักพิมพ์ BOOKSCAPE และผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นเล่มแรกของ BOOKSCAPE ที่ผมเขียนสรุป