หนังสือ Into the Magic shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ

หนังสือ หนังสือ Into the Magic shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ เขียนโดย ประสาทศัลยแพทย์ เจมส์ โดตี ที่ค้นพบการเชื่อมโยงของสมองและหัวใจคนเรา ผ่านการฝึกของ รูธ ซึ่งแม่ของเจ้าของร้านมายากลเล็กๆ ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง รูธฝึกให้เขาตั้งแต่เขายังเด็ก ๆ และใช้ช่วงปิดเทอมสััน ๆ เท่านั้นในการฝึก เขาเรียกมันว่า “กลของรูธ”

หนังสือ “มอง” ไม่ได้แปลว่า “เห็น” (Ways of Seeing) หนังสือที่ #RM หน้าวง #BTS ก็อ่าน

หนังสือ “มอง” ไม่ได้แปลว่า “เห็น” (Ways of Seeing) เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะเล่มแรกที่เราได้อ่าน สืบเนื่องมาจากเราเองก็ชอบวง BTS อยู่แล้ว และ RM หน้าวง BTS ก็อ่านเล่มนี้ เลยทำให้เราอยากอ่านตามด้วย