[รีวิว] สรุปข้อคิดจากหนังสือ “ชีวิตสู้กลับแบบนี้ต้องทำไง” [เล่มที่ 115 ของปี 2023]

หนังสือเล่มที่ 115 ของปี 2023 ที่อ่านจบไป คือหนังสือ “ชีวิตสู้กลับแบบนี้ต้องทำไง” โดยสำนักพิมพ์ DOT เป็นหนังสือที่รวมนักเขียนหลายๆ คน อาทิ หมอจริง, ดีเจพี่อ้อย, คิดมาก, สุริพงษ์ ตันติยานนท์, นภดล ร่มโพธิ์, ทิง (วันนี้เจอนั่น), ทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่, อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์, เธมส์ THINKต่าง, โอมศิริ วีระกุล, TAXBugnoms, โสภณ ศุภมั่งมี, Low Profile