หนังสือ “ตื่นรู้กับ Google Search Inside Yourself” อ่านจบแล้ว ขอรีวิวหน่อย (หนังสือน่าอ่าน 2022)

หนังสือตื่นรู้กับ Google Search Inside Yourself มีรูปแบบการฝึกจิตหลายแบบที่ทำตามได้ง่าย และได้ผลจริง ผ่านการพิสูจน์จากพนักงานกูเกิลหลายคนมาแล้ว ว่ามันสามารถทำให้คนเรียน คนที่ฝึกรู้จักตัวเองมากขึ้น รู้เท่าทันความคิด อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ของเราได้ ช่วยเปลี่ยนวิธีมองโลก และวิธีการตอบสนองต่อปัญหาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง