พ่อแม่อย่าตั้ง goal กับเรื่องเพศ LGBT มันไม่ควรเป็นเงื่อนไข ใครจะเป็นเพศอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไร

พ่อแม่อย่าตั้ง goal กับเรื่องเพศ มันไม่ควรเป็นเงื่อนไข ใครจะเป็นเพศอะไรก็ได้ ถ้าเขารักและมันเป็นตัวตนของเขา เราเจอบ่อยโดยเฉพาะ LGBT พ่อแม่จะตั้ง goal แปลกๆ แบบนี้ให้ คืองง (เราไม่ได้บอกว่าผิดนะ แต่เราว่ามันมี choice อื่น)