[รีวิว] สรุปข้อคิดจากหนังสือ “ วิธีเอาชนะใจ เลิกนิสัย “เอาไว้ก่อน” ” [เล่มที่ 116 ของปี 2023]

หนังสือเล่มที่ 116 ของปี 2023 ที่อ่านจบ เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ O2 ที่ส่งมาให้อ่าน ชื่อหนังสือว่า วิธีเอาชนะใจ เลิกนิสัย “เอาไว้ก่อน” เป็นหนังสือที่แนะนำวิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งที่ใช้งานได้จริง โดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้เขียน Petr Ludwig (ปีเตอร์ ลุดวิก), Adela Schicker (อเดลลา ชิกเกอร์) ผู้แปล ทัศนาวดี สีหาวงษ์