สรุป 27 ข้อคิด จากหนังสือ “Me, You, & Pluto รักตัวเองให้มีความสุขแบบพลูโต” [เล่มที่ 41 ของปี 2024]

หนังสือ “Me, You, & Pluto รักตัวเองให้มีความสุขแบบพลูโต” คือหนังสือเล่มที่ 41 ของปี 2024 ปีนี้เป็นปีที่อ่านหนังสือเร็วมาก เร็วจนน่าตกใจ เล่มนี้เขียนโดย krudew english เป็นหนังสือฝึกภาษา พัฒนาใจ หนังสือศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยสำนักพิมพ์ OpenDurian ที่เคยพิมพ์หนังสือ “วันไหนที่ใจแข็งแรง ดอกไม้จะผลิบาน The Enchanted Garden” และหนังสือ ปีศาจตัวนั้น คือฉันเอง